Fot at pensjonsfondet og andre skal trekke investeringer ut av firma som investerer i okkupasjonen

1 2 3