Gazastripen 2020 – regjeringens svik overfor palestinerne. Israels straffefrihet trumfer folkeretten.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen” Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 2020. Konferansen samlet 616 tillitsvalgte fra hele landet.

Dette er Gazastripen nå: En brutal beleiring av et glemt folk som lever i forhold som ikke er noe annet enn et gedigent eksperiment med menneskeliv.

Trondheimskonferansen 2020 krever:

  • At regjeringen følger opp sine forpliktelser i folkeretten og tar et initiativ overfor andre land for å sanksjonere Israel for sine grove brudd på internasjonal rett.
  • At regjeringen gir sin aktive støtte til at Den internasjonale straffedomstolen iverksetter den formelle etterforskningen av Israels krigsforbrytelser på Gazastripen, Vestbredden og Øst-Jerusalem snarest og uten ytterligere trenering.
  • At regjeringen fordømmer USAs plan for Israel og Palestina.

 I 2012 advarte FN at Gazastripen vil være ubeboelig i 2020. FN fikk rett. 53 år med okkupasjon og 13 år med blokade har gjort livene til de om lag to millioner palestinerne på Gazastripen ulevelig. 50 prosent av befolkningen er barn og unge. De vokser opp i et samfunn preget av frykt, usikkerhet, håpløshet, mangel på utdanning, arbeid, helsetilbud, mat, livsnødvendigheter og bevegelsesfrihet. Mange palestinere og hjelpeorganisasjoner omtaler Gazastripen som verdens største utendørs fengsel.

Befolkningen på Gazastripen bor i et samfunn med ekstremt høy arbeidsledighet, hvor 42 prosent av den arbeidsføre voksne befolkningen er uten lønnet arbeid.. Sju av 10 palestinere er registrert som flyktninger, mange av disse tilhører familier som ble tvunget til å forlate sine landsbyer i 1948. Tusenvis er fordrevet fra sine hjem på grunn av Israels krigshandlinger i 2006, 2009, 2012 og 2014. Oslo-avtalen fra 1993 slår fast at palestinske fiskere har rett til å fiske innenfor 20 nautiske mil fra kysten av Gazastripen, men siden 2000 har Israel innskrenket den avtalefestede retten kraftig slik at livsgrunnlaget for fiskerne i dag er på et minimum. FN-organet OCHA melder om at fiskere som beveger seg innenfor lovlige grenser, daglig blir beskutt av israelske marinefartøy.

Den 30. mars 2018 innledet palestinerne på Gazastripen de ukentlige protestmarsjene nær grensegjerdet. Demonstrantene krever å få slutt på blokaden av Gazastripen og sin rett til å vende tilbake til sine hjem. Siden 30. mars 2018 og frem til 30. september 2019 er 321 palestinere drept, derav 59 barn, og 34 943 er såret av skarpe skudd. En undersøkelseskommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd har i en rapport dokumentert at israelske soldater med overlegg drepte palestinske barn, journalister og helsearbeidere under demonstrasjonene. Kommisjonen konkluderer med at det er rimelig grunn til å tro at israelske militære har krenket menneskerettighetene og folkeretten, og at noen av disse krenkelsene kan være krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten.

Den humanitære situasjonen på Gazastripen er prekær, uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide i april 2019 på møte i Giverlandsgruppen som Norge har ledet siden 1993. Men tiltakene som iverksettes er kosmetiske og uten konsekvenser for Israel som kan fortsette å gå straffefri for sine grove og vedvarende brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Den kollektive avstraffelsen som befolkningen på Gazastripen er utsatt for, må opphøre øyeblikkelig og palestinerne må få tilbake friheten og et verdig liv.

I årevis har menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, samlet og overlevert overbevisende materiale til Den internasjonale domstolen (ICC) om forbrytelser som er begått på okkuperte palestinske territorier. Etter stor motstand og trenering, varslet sjefsanklageren for ICC den 20. desember 2019 etterforskning av Israel for sine krigsforbrytelser på Vestbredden, Gazastripen og i Øst-Jerusalem. Selv om flere betrakter dette som et historisk skritt mot rettferdighet, vil det bli gjort mange forsøk på å hindre en slik etterforskning. Norge må reagere sterkt og utvetydig overfor Israels forbrytelser, også ved at disse blir gjenstand for en etterforskning av ICC uten ytterligere trenering.

USAs president, Donald Trump lanserte nylig «Århundrets fredsplan» for Israel og Palestina. Planen er en undergraving av folkeretten og FN, og tilbyr palestinerne en fraksjonert, demilitarisert stat uten en ordentlig hovedstad. De palestinske flyktningene, som ifølge FN har rett til å returnere til sitt hjemland, har ingen plass i planen. I stedet for å fordømme planen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det er opp til partene å avgjøre om den kan være med på å danne grunnlag for forhandlinger.

Når Norge sikter seg inn på en plass i Sikkerhetsrådet for 2021-2022, bør det være en selvfølge at regjeringen aktivt forsvarer folkeretten og palestinernes rettigheter i stedet for å gi Israel en positiv særstatus i sin politiske plattform.