Det palestinske oppropet for boikott av Israel

Vi bringer her en norsk oversettelse av oppropet fra 171 palestinske organisasjoner fra 9. juli 2005 om boikott av Israel.  Dette dokumentet danner grunnlaget for arbeidet som idag gjøres i mange land for å bygge en effektiv boikottbevegelse mot Israel. En av underskriver-organisasjonene er det palestiske LO – PGFTU:

Det palestinske sivile samfunn oppfordrer til Boikott, Deinvestering og Sanksjoner mot Israel inntil staten etterlever internasjonal lov og universelle prinsipper for menneskerettigheter.

9 juli 2005

Et år etter den historiske rådgivende dommen i den internasjonale domstolen (ICJ) som fant at Muren som Israel har bygget på okkupert palestinsk territorium er ulovlig, fortsetter Israel byggingen av kolonimuren uten hensyntaken til domstolens beslutning.  Åtteogtredve år etter at Israel okkuperte den palestinske Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza, samt de syriske Golanhøydene, fortsetter Israel å utvide jødiske kolonier. Israel har ensidig annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene og holder nå i realiteten på å annektere store deler av Vestbredden ved hjelp av Muren. Israel forbereder også, i skyggen av den planlagte tilbaketrekningen fra Gaza, å bygge og utvide bosetninger på Vestbredden.  Syvogfemti år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset for sine palestinske eiere, er en majoritet av palestinerne flyktninger; de fleste statsløse.  Dessuten forblir Israels etablerte system for rasediskriminering mot sine egne arabisk-palestinske borgere intakt.

I lys av Israels vedvarende brudd på internasjonal rett, og

Gitt at siden 1948 har flere hundre FN-resolusjoner fordømt Israels koloniale og diskriminerende politikk som illegal og bedt om øyeblikkelige, adekvate og virkningsfulle tiltak, og

Gitt at alle former for internasjonal intervensjon og fredsmegling hittil har mislykkes i å overbevise eller tvinge Israel til å etterleve menneskerettighetene, å respektere fundamentale menneskerettigheter og avslutte sin okkupasjon og undertykking av det palestinske folk, og

I betraktning av det faktum at personer med rettferdighetssans i det internasjonale samfunn historisk har akslet det moralske ansvar å bekjempe urettferdighet, eksemplifisert i kampen for å avskaffe apartheid i Sør-Afrika gjennom forskjellige former for boikott, deinvestering og sanksjoner, og

Inspirert av sørafrikanernes kamp mot apartheid og i ånden til internasjonal solidaritet, moralsk konsistens og motstand mot urett og undertrykkelse;

Oppfordrer vi, representanter for Palestinas sivile samfunn, organisasjoner i det internasjonale sivile samfunn og samvittighetspersoner over hele verden om å iverksette bred boikott og initiativ for deinvestering mot Israel liknende de som ble brukt mot Sør-Afrika i apartheid-tiden. Vi henstiller til dere om å legge press på deres respektive stater for å iverksette embargo og sanksjoner mot Israel. Vi inviterer også israelere med samvittighet til å støtte dette oppropet, av hensyn til rettferdighet og ekte fred.

Disse ikke-voldelige straffetiltakene bør vedholdes inntil Israel holder sin forpliktelse til å anerkjenne det palestinske folkets ukrenkelige rett til selvbestemmelse og fullt ut etterlever forskriftene i internasjonal lov ved å:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alle arabiske områder og rive Muren,
  2. Anerkjenne de grunnleggende rettigheter til de arabisk-palestinske borgere i Israel til fullstedig likeverd, og å
  3. Respektere, beskytte og fremme de palestinske flyktningers rett til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer slik det er fastsatt i FNs resolusjon 194.

Støttet av:

De palestinske politiske partier, fagforeninger, organisasjoner, og forbund nedenfor representerer de tre hovedgruppene av det palestinske folk: Palestinske flyktninger, palestinere under okkupasjon og palestinske borgere i Israel.

Det opprinnelige oppropet finnes på engelsk her

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*