Buss og Sporveisbetjeningens Forening: Fra ord til handling

Buss og Sporbeisbetjeningens Forening, Fagforbundet, Trondheim, har vedtatt følgende uttalelse:

Nok en gang bryter staten Israel internasjonale lover. Denne gangen gjennom angrepet på fredsskipene som var på vei til Gaza, som ble bordet i internasjonalt farvann, med fatale følger. Og det er ikke mer en 1 ½ år siden bombingen av Gaza, der ca 1300 mennesker ble drept, de fleste sivile og deriblant mange barn.  Gaza er under en hard blokade på 3 året, der 1, 5 mill mennesker  ikke får komme verken ut eller inn av området, og der mange varer ikke slipper inn da de er på Israels svarteliste. 

Både bombingen og blokaden er i strid med folkeretten. Utallige ganger er det vedtatt granskninger og uttalelser fra FN og andre internasjonale organer, som fordømmer Israels handlinger, og som ber Israel endre sin politikk overfor  palestinerne. Akkurat like mange ganger har Israel gitt blaffen i disse vedtakene.
Nå krever vi at det iverksettes tiltak for å legge press på Israel.  Det eneste fredlige virkemidlet som ennå ikke er prøvd, er økonomiske sanksjoner. Vi ber Fagforbundet, LO og resten av fagbevegelsen   gå i spissen for å jobbe for en økonomisk boikott av staten Israel. Bare slik kan Israel presses til reelle forhandlinger om en varig fredsløsning, der palestinerne også får sitt eget hjemland.