LO i storbyene: LO, avlys Israelreise!

Israel border skip med solidaritetsarbeidere og nødhjelp til Gaza i internasjonalt farvann. Da er ikke tiden inne for å sende delegasjoner til Israel for å snakke med Israelsk fagbevegelse. Histadrut dro fra LO-kongressen i protest mot kongressens
klare støtte til palestinerne. De er ingen nøytral part, de støtter okkupasjonen og blokaden av Gaza.
Israel har forvandlet Gaza til verdens største fengsel. Muren, okkupasjonen, blokaden, nye bosettinger viser at dialog ikke fører fram. Vage fordømmelser fra verdenssamfunnet endrer ikke Israels politikk. Fortsetter handel og investeringer som før, ser Israel det som en godkjenning av deres framferd. Fortsetter kulturelt og akademisksamrbeid som før, ser Isrel det som en godkjennelse. Fortsetter utveksling av fagforeningsdelegasjoner som før, ser Israel det som en godkjenning av deres
framferd.
Norsk Fagbevegelse må ikke svikte palestinerne når de trenger oss som mest. Avlys LOs reise. Tillitsvalgte må inviteres med på neste solidaritetsbåt. LO må ta initiativ til boikott over alt det er mulig. Våre øyeblikkelige krav er:

  • Oljefondet ut av Israel.
  • Send ambassadøren hjem.
  • Frys samarbeidet med Histadrut.

LO i Bergen og omland, Leder Ørjan Myrmel
LO i Stavanger og omland, Leder Rolf Bersås
LO i Trondheim, Leder Arne Byrkjeflot
LO i Tromsø, Leder Siren Storli
LO i Oslo, Leder Roy Pedersen