LOs representantskap: Pensjonsfondet ut av Israel

LOs representantskap vedtok følgende uttalelse i dag 1. juni:

Israels maktbruk mot flåten med mennesker og varer på veg til Gaza, er uakseptabel. Israel har ingen rett til å borde skip i internasjonalt farvann. Det som nå skjer er svært alvorlig og kan ikke forsvares.

Israel må umiddelbart avstå fra videre maktbruk og la skipene få fortsette fram til Gaza. Norge og det internasjonale samfunnet må legge press på Israel, slik at landets politiske myndigheter garanterer for sikkerheten til de som er på båtene.

Det som nå har skjedd er et overgrep mot de som er skadet og drept og sivilbefolkningen på Gaza. Dette er nok et eksempel på at blokaden må opphøre, og at konflikten må få en politisk løsning. LO støtter regjeringens initiativ om å be FNs generalsekretær iverksette en uavhengig internasjonal gransking av den israelske bordingen av Gaza-konvoien.

LO krever handling som virker:

• Vi krever at Norge vurderer å hjemkalle den norske ambassadøren i Israel
• Vi krever at Norge trekker statens pensjonsfond utland ut av alle israelske selskaper