Hovedkonferansen i Aker Solutions: Forsvar folkeretten – legg press på Israel

Hovedkonferansen i Aker Solutions ASA er det høyeste organet for LO organisasjonene i konsernet, og representerer ca 5000 LO-medlemmer i Norge, organisert i 5 LO-forbund: Fellesforbundet, EL & IT Forbundet, Industri Energi, Handel & Kontor og FLT. Hovedkonferansen har på sin årlige samling den 27. – 28.april 2010  fattet følgende vedtak:

Forsvar folkeretten – legg press på Israel.
På Hovedkonferansen 2009 ble det vedtatt å kreve boikott av staten Israel. Spesielt siden Gaza-massakren har forståelsen for nødvendigheten av en slik boikott fått økt oppslutning, og en ser at samhandelen mellom Norge og Israel når det gjelder vanlige forbrukerprodukter er på vei ned.

Norske investeringer, spesielt offentlige gjennom Oljefondet, og industriell samhandel er imidlertid sterkt økende. Vi merker oss at utenriksminister Jonas Gahr Støre har uttalt at økning av slik samhandel med Israel er ei målsetting for regjeringa. I lys av Israels systematiske og planmessige neglisjering av og brudd på internasjonal lov, med hensikt å isolere palestinerne i lukka enklaver (”bantustans”), og tilrane seg store deler av okkupert jord til egne formål, er dette ikke bare en politikk som er i strid med størsteparten av befolkningens syn; det er også en indirekte støtte til staten Israels krigsforbrytelser på Vestbredden og Gaza, og bidrar dermed til undergraving av internasjonal lov og menneskerettighetene.

Vi vil derfor stille følgende krav til den norske regjering:

  • Trekk ut alle investeringer fra Israel
  • Bygg planmessig ned samhandelen mellom Norge og Israel
  • Stans alt norsk-israelsk militært samarbeid
  • Bruk alle tilgjengelige kanaler til et forsterket diplomatisk, økonomisk og politisk press på staten Israel
  • Trapp opp samarbeidet med krefter i Israel som arbeider for en folkerettsmessig fredsprosess.