Norsk Jernbaneforbund: Oppfordrer Norske tog til å avvise CAF som leverandør

UTTALELSE FRA NORSK JERNBANEFORBUND oktober 2020:

Det baskiske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarreles)har fått kontrakten med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land og er derfor i strid med folkeretten, samtidig som de bidrar til å befeste okkupasjonen. Dermed medvirker CAF til Israels brudd på internasjonale konvensjoner, og dette er bakgrunnen for at CAF nå er målet for en internasjonal kampanje.

CAF står som tilbyder på en større leveranse av jernbanemateriell til selskapet Norske tog, som er et statlig selskap under samferdselsdepartementet. De ulike jernbaneselskapene som opererer i Norge henvender seg dit når de trenger nye togsett og Norske tog fungerer som en pool. CAF har allerede fått bestilling på nye togsett til Flytoget. Avtalen ble inngått i 2015, og omfatter åtte nye togsett. Materiellet er allerede levert. Det er opsjon på ytterligere leveranse.

CAF har kjøpt opp Euromaint. Dette er et selskap som tilbyr vedlikehold av togmateriell og som er godt etablert for det skandinaviske markedet. Euromaint har vunnet oppdraget med vedlikehold av togene til Vy som skal gå på Bergensbanen. Avtalen beløper seg til 100 millioner euro totalt, og løper over 9 år. Vedlikeholdsbasen er i Bergen og stilles til disposisjon, og de ansatte blir virksomhetsoverdratt. CAF står for leveransen av nye trikker til Oslo Sporveier. Avtalen omfatter 87 trikker ferdig levert i 2024, til en verdi av 4,1 milliarder kroner og med opsjon på kjøp av ytterligere 60 trikker. Ingen serviceavtale er inkludert. Kjøp av deler og utstyr til planlagt vedlikehold kommer i tillegg.

Norske investeringer i CAF Norges Bank/Statens Pensjonsfond Utland har investert drøyt 317 millioner kroner i CAF, og nesten 19 millioner kroner i den israelske samarbeidspartneren Shapir Engineering and Industry Ltd (tall fra september 2020). Shapir står på FNs liste over firmaer med lovstridig virksomhet i okkuperte palestinske områder.

Norsk Jernbaneforbund vil med dette stille seg bak den internasjonal kampanjen og delta i oppropet mot CAF og oppfordrer Norsk Tog som statlig selskap til å avvise CAF som aktuell framtidig leverandør av tog materiell til selskapet. Norsk Jernbaneforbund oppfordrer LO til å følge opp dette