Om boikottstafetten

2017 vil være et merkeår som forteller hvordan palestinernes grunnleggende menneskerettigheter er blitt nektet og undertrykt over flere tiår. I 2017 vil det være 50 år siden Israels okkupasjon av dagens Palestina, en okkupasjon som har vart lengst i moderne tid. Det er 70 år siden FN lanserte planen som delte Palestina i to, der jødene skulle få 55 % av jorda og palestinerne 44 %.  I 2017 er det 10 år siden Israel iverksatte blokaden av Gaza som bidrar til at 1,8 millioner palestinere er utsatt for kollektiv straff og innestengt i verdens største fengsel. Da staten Israel ble etablert i 1948, ble anslagsvis 750 000 palestinere fordrevet fra sine landsbyer til nabolandene. I dag utgjør etterkommerne av disse palestinerne mange millioner flyktninger og er den største flyktning-gruppen som er registrert av FN.

På tross av FN-resolusjoner og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, forverrer staten Israel sin okkupasjonspolitikk. De israelske bruddene på folkeretten er tallrike: Gjentatte brutale militære angrep på Gazastripen, etableringen av stadig flere ulovlige kolonier på okkupert territorium på Vestbredden, fengsling av barn, kvinner og menn uten lov og dom, bygging av den folkerettsstridige muren på Vestbredden, annektering av store deler av Øst-Jerusalem og vilkårlige drap av unge menn. Listen er lang. Den israelske politikken overfor palestinerne blir derfor av flere sammenlignet med den tidligere apartheidpolitikken i Sør-Afrika som for eksempel av fremstående politikere som Desmond Tutu og Jimmy Carter.

Den 6.mars 2017 vedtok den israelske nasjonalforsamlingen en ny innreiselov som sier at personer som offentlig tar til ordre for boikott av Israel eller de israelske bosettingene, skal nektes innreise til Israel og dermed også til Palestina. Innreiseforbudet skal også gjelde personer som jobber for en organisasjon som oppfordrer til boikott. Loven vil dermed blant annet ramme mange fagorganiserte som krever at Israel må rette seg etter folkeretten. Loven vil videre føre til ytterligere isolasjon av palestinerne som vil hindre kontakt og samarbeid med det internasjonale samfunnet.

Dette er en politikk den norske fagbevegelsen ikke kan støtte. Det er derfor gledelig å se den voksende oppslutningen til det palestinske initiativet for boikott, deinvesteringer og sanksjoner av Israel (BDS), at flere engasjerer seg i Norge i dette solidaritetsarbeidet, og at norske kommuner nå vedtar boikott av israelske varer og tjenester på okkupert palestinsk jord.

Nettstedet www.boikottstafett.no er et tilbud og verktøy for hele fagbevegelsen til å gi uttrykk for sine krav overfor staten Israel. Ved å registrere vedtak på dette nettstedet, vil de ikke bli glemt, men være synlige byggesteiner i kampen for et fritt Palestina.

LO i Bergen og omland oppfordrer alle som gjør et vedtak i solidaritet med palestinerne til å utfordre andre klubber, fagforeninger og fagforbund om å gjøre det samme. Utfordringene kan registreres på denne nettsiden! Vedtakene blir publisert på nettet, og melding om dette sendes til den utfordrede foreningen. Slik håper vi at enda flere vil ta stilling for palestinernes rettigheter og kamp for frihet.

Nettstedet publiserer alle vedtak i fagbevegelsen, samt i enkelte andre organisasjoner, så sant de ikke inneholder antisemittiske, rasistiske eller klart lovstridige formuleringer.

Det betyr at LO i Bergen og omland ikke nødvendigvis støtter alle vedtak som publiseres på nettstedet, men fordi vi ser på nettstedet som en bred kampanje der det er plass for alle ut fra eget ståsted og faglig styrke.

Kontaktperson for www.boikottstafett.no er Arne Jæger, sekretær i LO i Bergen og omland: arne@lo-bergen.no.