Oslo-Akershus HK utfordrer regionstyret i HK region Øst

Avdelingsstyret i Oslo-Akershus HK tilslutter seg www.boikottstafett.no og sender stafettpinnen videre til regionsstyret i HK region Øst.