Uttalelse fra LO Nordland 26 mai 2021: Staten Israel må tvinges til å etterleve egne vedtak!

Uttalelse fra LO Nordlands regionkonferanse 26. mai 2021

Norge  må aktivt bruke sin plass i Sikkerhetsrådet til å fremme iverksettelse av sanksjonar som tvinger staten Israel til å etterleve egne vedtak.

LOs regionkonferanse i Nordland 26. mai 2021 krever at den norske regjeringa reagerer kraftigere på statens Israels undertrykking av de palestinske (arabiske) innbyggerne innenfor Israels grenser og den aggressive og økende koloniseringen av de områdene som etter verdenssamfunnets forutsetninger skulle danne grunnlaget for en palestinsk stat.

Dette er israelsk kolonisering og annektering som FN gjentatte ganger har slått fast er ulovlig. Blant annet , skal Jerusalem etter FNs vedtak være underlagt internasjonal kontroll. På tross av dette, har Israel okkupert og annektert byen og gjort den til staten Israels hovedstad, der man over lang tid også forsøker å endre demografien ved å bruke alle midler for å tvinge palestinerne ut.

Det er dokumentert fra bl.a. LOs egen solidaritetsorganisasjon Norsk Folkehjelp, at det palestinske folket innenfor den israelske statens grenser og i de okkuperte områdene som skulle være den palestinske staten, lever en tilværelse med etniske diskriminering, utkastelse fra boligene, trakassering og nedverdigelse. Denne trakasseringen i alle livets fasetter, avler motstand mot israelsk politikk og slår ut i legitim motstand.

 

Det internasjonale samfunnet har vegret seg for å ta konkrete grep og stille krav til de israelske styresmaktene. I mellomtida ser den israelske høyreorienterte regjeringa under Benjamin Netanyahu at de slipper unna med alt og benytter anledningen til å stramme skrustikka– og håpet om fredelig sameksistens blir stadig fjernere.

Norge og våre allierte må stille krav. Israel må tvinges til å etterleve FNs vedtak og de folkerettslige forpliktelsene».

Norge har nå en unik mulighet til å bruke sin posisjon i FN til å bidra til en løsning av konflikten.