Norsk Havnearbeiderforening: 2 uker blokade av israelske skip

Norsk Havnearbeiderforening vil i en periode på to uker fra 15. juni verken vil losse båter fra Israel eller laste varer som skal til landet. Heller ikke vil Israel-registrerte skip bli losset eller lastet (NTF).  Aksjonen har fått støtte fra Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet. Fagforbundet skriver i en pressemelding: “Fagforbundets medlemmer i norske havner vil støtte NTFs blokadeakjson og bidra til at den blir effektiv og fullstendig.”