Fagforbundet: Støtter blokaden av israelske skip

Fagforbundet støtter Norsk Havnearbeiderforenings blokade av israelske skip.

Havnearbeiderne i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vil i en periode på to uker fra 15. juni verken losse båter fra Israel eller laste varer som skal til landet. Heller ikke vil Israel-registrerte skip bli losset eller lastet.

– Fagforbundet vil uttrykke sin fulle støtte til NTFs blokade, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg i en kommentar.

– Det er nødvendig og riktig at internasjonal fagbevegelse gir kontante reaksjoner på grove israelske overgrep i internasjonalt farvann. Vi er rystet over at ni mennesker er døde og vi er opprørt over den humanitære katastrofen som Israel påfører sivilbefolkningen i Gaza gjennom sin fortsatte blokade, sier Guldbrandsen.

Fagforbundets medlemmer i norske havner vil støtte NTFs blokadeaksjon og bidra til at den blir effektiv og fullstendig.