Vestnorsk Transportarbeiderforening: Oljefondet ut!

Støtt Palestinere i deres kamp for fred og frihet

Årsmøte i Vestnorsk Transportarbeiderforening utfordrer alle foreninger, klubber og medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund og LO til å engasjere seg i palestinernes rett til en menneskeverdig behandling. Fagbevegelsen må presse regjeringen til å trekke oljefondet ut av all virksomhet som er i, eller har interesser i Israel.

Vi må i fellesskap gjøre jobben for å bekjempe Israelske myndigheters ydmykende trakasering, fengsling og tortur av Palestinere. Den Norske Palestinakomiteen arbeider aktivt med opplysningsvirksomhet, synliggjøring og arrangere turer til Palestina slik at flere kan se med egne øyne hvordan hverdagen til Palestinerne er.
Israel bygger mur tvers gjennom palestinske bydeler og landsbyer. Dette medfører at palestinske familier og venner blir splittet, de får store vansker med å komme på jobb, skole og kunne besøke hverandre da de må reise gjennom Israelske sjekkpunkt for å kunne komme seg ut og inn.
På Vestbredden finnes det over 600 sjekkpunkt som kontrolleres av israelske soldater. Palestinerne er til en hver tid prisgitt den enkelte soldat om de vil tillate at de får lov å passere sjekkpunktet eller ikke, dette selv om en har gyldige dokumenter. For at en palestiner skal ha mulighet for å kunne søke å ha mulighet til å få innvilget reisepass og arbeidstillatelse i Jerusalem, må han være over 45 år, være gift og ha barn.
Settlerne (ekstremistiske ortodokse jøder, som hovedsakelig kommer fra Russland og USA) tar seg mer og mer til rette i palestinsk område, hvor de okkuperer landområder, hus og bydeler. Det blir flere nye ”settlements” som bygges ut daglig på palestinsk område. Israelske settlere tar også over hus og leiligheter inne i byene, eller bygger leiligheter opp på palestinernes hus.
Palestinere, kristen eller muslim, er ikke velkommen til å bo i Israel. Israel er for jøder og ingen andre, også israelere som har konvertert til kristendommen mister en del av sine rettigheter. Israelske myndigheter driver religiøs og etnisk rensning
I Nablus, som helt til år 2000 var Palestinas økonomiske hovedstad foregår det ukentlig drap av palestinere. Israelske soldater sprenger opp dørene til leilighetene deres midt på natten og dreper de foran øynene på kone og barn, mens de sover.
Palestinakomiteen arbeider aktivt med å spre budskapet om hvordan det palestinske folk har det. Det å sørge for at grasroten i Norge og resten av den vestlige verden reiser seg og tar et standpunkt, vil føre til politisk press fra den vestlige verden på Israelske myndigheter som de blir tvunget til å høre på.

Du må ikke tåle, så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. (Arnulf Øverland).
Bry deg, din stemme er viktig!

Med hilsen
____________________
Årsmøte i Vestnorsk Transportarbeiderforening, 2010
v/ Jan Sivertsen