Vestnorsk Grafiske: Boikott apartheidstaten

Vestnorsk Grafiske Fagforening avd. 856 Fellesforbundet

Boikott Apartheidstaten Israel

Vestnorsk Grafiske Fagforening ser med dyp bekymring på situasjonen i Palestina etter 40 års okkupasjon. Etter det grusomme israelske angrepet mot Gaza som etter 22 dagers varighet førte til over 1300 drepte palestinere over halvparten kvinner og barn, samt mer enn 5500 skadde – er vår bekymring nå desto større. Den kvelende okkupasjonen gjør situasjonen i de okkuperte områdene på Vestbredden stadig verre. Byggingen av den ulovlige muren og de 5-600 militære sjekkpunktene som fører til en lammelse av den økonomiske aktiviteten i området.

I Gaza er situasjonen desperat etter at området har vært nær hermetisk lukket gjennom snart to år, for så å bli rammet av det brutale militære overgrepet fra Israel. Ingen palestinsk aksjon kan rettferdiggjøre at verdens 5. største militærmakt knuser hele bydeler, bruker hvitt fosfor som uvegerlig må ramme sivile i dette området, bomber utallige sivile mål som skoler, universitet, moskeer, sykebiler, klinikker og sivile bolighus.

Likevel er verdenssamfunnet mest opptatt av å hindre de okkuperte i å kunne forsvare seg! Vi kan ikke godta at Israel blir behandlet som et vanlig vestlig demokrati etter at denne staten på en planmessig måte har knust hele samfunnet for en flyktninge-befolkning den har okkupert gjennom 40 år. Palestinerne har krav på frihet og et normalt liv i sitt eget hjemland, som alle andre mennesker.

Tiden er nå inne for at hele fagbevegelsen samler seg om å si stopp til overgrepene, og går foran i å bygge en omfattende boikott av okkupantstaten Israel. Boikott og sanksjoner er en ikkevoldelig måte å presse et voldelig regime til å respektere internasjonal lov og menneskeretter. 40 år med vennlige henstillinger har ikke gitt resultater, men overgrepene blir derimot stadig verre. Vi må nå presse Israel til å avslutte okkupasjonen.

  • Pensjonsfondet må trekke alle sine investeringer ut av israelske bedrifter og statsobligasjoner. Disse investeringene bidrar til å finansiere fortsatt okkupasjon og innemuring av palestinerne.
  • Forbrukere og bedrifter må oppfordres til å finne alternativer til israelske varer.
  • Norge må arbeide for en internasjonal våpenembargo mot Israel og sørge for at ingen norske våpen havner i Israel. Det må ikke innledes noe våpensamarbeid med Israel gjennom Nato eller JSF-prosjektet.

Vedtatt på årsmøtet i VNGF, Bergen den 28 mars 2009  – Forslagstiller: Styret i VNGF

VNGF har utfordret Grafisk Forening Midt-Norge