Uttalelse fra Trondheimskonferansen 2016 om Palestina-Israel konflikten

Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter. Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 29. – 31. januar 2016. Konferansen samlet 578 tillitsvalgte fra hele landet.

Om Palestina-Israel konflikten

Trondheimskonferansen år 2016 krever at den norske regjering anerkjenner Palestina som selvstendig stat. Norge må bidra til at det gjenopprettes en Palestinsk stat innen grensen av den 4. juni 1967, med Øst-Jerusalem som palestinernes hovedstad. Norge må føye seg til rekken av de 135 land som har anerkjent Palestina som selvstendig stat.

Begrunnelse:
Forhandlingene i Israel-Palestina konflikten står i stampe. Situasjonen for palestinerne går fra vondt til verre, politisk, økonomisk og sosialt. Mens okku¬pasjon bare fortsetter og bosettingene blir bare flere og større. Det er ingen tvil om at Israels politikk i Jerusalem har som mål å annektere resten av de palestinske østlige deler av byen. Dette er et klart brudd på internasjonale regler om hva en okkupasjonsmakt kan foreta seg og ikke.

Situasjonen for palestinerne på Gaza stripa er katastrofal. Den ulovlige blokaden skaper ytterligere desperasjon, fattigdom og elendighet. Israels gjentatte angrep på Gaza stripa, utvidelse av bosettinger, tilbakeholdelse av skatter og eksportinntekter gjør elendigheten palestinerne lever under enda mer alvorlig. Denne situasjonen bidrar til å gjøre Midt Østen enda mer eksplosiv. Det tjener verken palestinerne, Israel, eller det internasjonale samfunnet. Norge bør gjenerobre sin rolle som en fredsnasjon og bryte tausheten rundt Israels brudd på folkeretten.