Uttalelse fra Trondheimskonferansen 2016: Israelsk apartheid rammer palestinske arbeideres rettigheter

Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 29. – 31. januar 2016. Konferansen samlet 578 tillitsvalgte fra hele landet

Israelsk apartheid rammer palestinske arbeideres rettigheter

Israel er mer enn en okkupasjonsmakt. Israel er en kolonialistisk stat som fører en rasistisk politikk overfor palestinerne. En del av Israels apartheidpolitikk er å utnytte palestinsk arbeidskraft, mens den ennå er tilgjengelig. Palestinerne blir behandlet som uvelkomne gjester i det sionistene anser som sitt historiske hjemland. Dette inkluderer de okkuperte områdene. Så lenge palestinerne holder ut som «gjester», blir deres arbeidskraft utnyttet av det israelske apartheidsystemet. Deres arbeidsrettigheter blir brutt.

Norsk fagbevegelse må fordømme Israels behandling av palestinske arbeidere og kreve handling av den norske regjeringa.

Etter snart 50 år under israelsk okkupasjon preges Palestina av fattigdom og høy arbeidsløshet. Dette fører til at palestinske arbeidere har få andre valg enn å jobbe i de ulovlige israelske koloniene eller i Israel. Men de som får okkupasjonsmaktas tillatelse til å utføre disse jobbene, får langt dårligere betalt enn sine israelske koll­eger. Arbeidstillatelsene fører dessuten til disiplinering av arbeiderne. Den som opponerer mot ledelsen eller prøver å organisere arbeiderne, mister tillatelsen og dermed automatisk arbeidet. For å komme til Israel fra de okkuperte områdene må de palestinske arbeiderne stå timer i kø for sikkerhetssjekk. De palestinske arbeid­erne er fullstendig underlagt okkupasjonsmaktas regime og har store problemer med å organisere seg. De er fratatt retten til å skaffe seg et levebrød og et anstendig liv.

Mens situasjonen på bakken i Palestina og Israel preges av ustabilitet og despera­sjon, er løsningen til Norge å øse penger inn i palestinsk statsbygging. Dermed bi­drar vi til å administrere den israelske okkupasjon. Våre penger gjør at Israel kan fortsette sin stadige ekspansjon og kolonisering av Vestbredden. Regjeringen må nå ta innover seg at det er ikke mangel på penger til de palestinske selvstyre­myn­d­ighetene, men mangel på handlinger som kan presse okkupanten til å endre sin politikk.

Norsk fagbevegelse må vise solidaritet i praksis ved å:

  • Anerkjenne at Israel er skyldig i apartheid i behandlingen av det palestinske folket
  • Fordømme Israels diskriminering av palestinske arbeidere, og at de nektes grunnleggende rettigheter.
  • Bryte samarbeidet med israelske LO, Histadrut, som er en del av okkupasjonen og det sionistiske prosjektet til Israel. Forslaget må reises på LO-kongressen 2017.
  • Kreve en slutt på at norske myndigheter stiller seg på sidelinja som en passiv tilskuer til fortsatt okkupasjon og diskriminering. Palestinerne trenger ikke penger – de krever handling. Boikott Israel!