Uttalelse fra LO i Oslo årsmøte 19. mars 2018: Støtt Palestinas Folk

Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. mars 2018.

USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, og stiller seg bak israelsk aggresjon og videre annekteringer av Palestinske områder. Tostatsløsningen gravlegges, forhandlingslinja er steindød, og Israel framstår stadig tydeligere som en apartheidstat. Israel får fortsette disse klare bruddene på folkeretten, på tross av et utall FN-resolusjoner. Videre driver Israel en omfattende internasjonal kampanje for å kriminalisere den internasjonale BDS-aksjonen som, med fredelige midler, arbeider for boikott, deinvestering og sanksjoner mot Israel.

Dersom den norske regjeringa skal følge opp løftene fra Jeløya-plattformen om å “samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten”, burde Israel stå øverst på lista over land de skal reagere mot. I stedet ser vi at den norske regjering knytter stadig sterkere band til Israel, og velger å opprettholde kuttet i den norske støtta til UNRWA (FNs organisasjon for palestinere). Dette er å belønne okkupantstaten Israel og straffe palestinerne som i 70 år har kjempa mot fordriving, etnisk rensing, undertrykking og en brutal militærokkupasjon.

Israel, med støtte fra USA, framstår med en aggressiv retorikk og bygger opp styrker på annekterte områder som Golanhøyden. I en komplisert og ustabil situasjon i regionen kan dette bety militære angrep mot Libanon og Iran.

Vi fordømmer at venner av det palestinske folket i økende grad nektes adgang til de palestinske områdene og gis årelange og totale innreiseforbud. Den truende og nedverdigende behandlinga og avvisninga av LO-tillitsvalgte, Mohammed Malik (NNN) og HK-medlem Berit Aaker på vei til en studietur i Palestina er bare det nyeste eksempel på Israels brutale desperasjon.

Å kritisere og fordømme er ikke godt nok når USA og Israel sammen undergraver folkeretten. Når USA så klart tar Israels side, krever det at fagbevegelsen, Norge og det internasjonale samfunnet reagerer.

Vi krever derfor:

  • At LO gjennomfører kongressvedtaket fra 2017 om Palestina, og snarest tar initiativ til en internasjonal boikott av Israel
  • At LO støtter BDS-kampanjen politisk og økonomisk, og oppfordrer alle ledd i organisasjonen til økonomisk, kulturell og akademisk boikott
  • At LO bryter forbindelsen med den sionistiske Israelske fagbevegelsen Histadrut
  • At regjeringa følger opp sin egen plattform og tar initiativet til sanksjoner mot Israel

Vi oppfordrer alle ledd i fagbevegelsen til:

  • Å støtte Palestinakomiteen og andre organisasjoner som blir svartelista av Israel på grunn av støtte til BDS
  • Å støtte den internasjonale BDS-kampanjen
  • Å kreve at LO bryter forbindelsen med Histadrut
  • Å sende medlemmer på besøk til Palestina