Uttalelse fra Fagforbundet Finnmark: Anerkjenn Palestina, opphev okkupasjonen og blokaden

Følgende uttalelse ble vedtatt på fagforbundet Finnmark sitt Representantskapsmøte 12.-13.04.2016.

ANERKJENN PALESTINA, OPPHEV OKKUPASJONEN OG BLOKADEN

I over 40 år har det palestinske folk vært under israelsk okkupasjon. De har daglig blitt undertrykt, fordrevet fra egne hjem og utsatt for gjentatte angrep. 20 år etter Oslo-avtalen har situasjonen forverret seg og de ulovlige bosettingene blir stadig flere.

Blokaden av Gaza, muren som er i strid med Folkeretten og stadig utbygging av nye ulovlige bosettinger på palestinsk land, frarøver palestinerne frihet til å bestemme over egne liv.

Vi får en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere.  Den ujevne maktbalansen mellom staten Israel og de okkuperte palestinerne gjør fredsforhandlinger svært vanskelig. Som fagforbund og som medmennesker kan vi ikke stilltiende se på dette

Vi bør alle ta avstand for en voksende antisemittisme, men vi må samtidig si fra når et regime går fram på en så brutal måte som Israel gjør. Her må vi kunne skille mellom kritikk av et regime og rasisme mot jøder.

Mange land har de siste årene anerkjent Palestina. Parlamentene i Storbritannia og Frankrike har vedtatt det som kan kalles en prinsipiell anerkjennelse, i praksis en oppfordring til landenes regjeringer om å gi full anerkjennelse som del av en prosess frem mot en to-statsløsning.  Sverige er blant dem som har tatt steget fullt ut, og formelt anerkjent Palestina som selvstendig stat, Norge må følge etter. Alternativet er fortsatt konflikt, altså stadig nye runder med terror og krig, derfor er det viktig å komme videre.