Utdanningsforbundet SiB: Boikott Israel

Utdanningsforbundets klubb i Studentsamskipnaden i Bergen er dypt bekymret over situasjonen i Palestina etter 40 års okkupasjon, og særskilt etter den siste tids bombing av Gaza. Mange av ofrene er sivile – en stor andel er kvinner og barn. Skoler, universitet, klinikker og sykebiler er blitt bombet.

Tiden er nå inne for at hele fagbevegelsen samler seg om å si stopp til overgrepene, og går foran i å bygge en omfattende boikott av okkupantstaten Israel. Boikott og sanksjoner er en ikkevoldelig måte å presse et voldelig regime til å respektere internasjonal lov og menneskeretter. 40 år med vennlige henstillinger har ikke gitt resultater, men overgrepene blir derimot stadig verre. Vi må nå presse Israel til å avslutte okkupasjonen.

Utdanningsforbundets klubb i SiB vil oppfordre alle medlemmer i vårt forbund til å kjøpe alternativer til de Israelske produktene som finnes i norsk daglighandel. Vi oppfordrer dessuten LO-kongressen til å vedta en klar og tydelig oppfordring til boikott av Israel. Det norske samfunnet må gå foran som et eksempel for hele verdenssamfunnet.

  • Pensjonsfondet må trekke alle sine investeringer ut av israelske bedrifter og statsobligasjoner. Disse investeringene bidrar til å finansiere fortsatt okkupasjon og innemuring av palestinerne.
  • Forbrukere og bedrifter må oppfordres til å finne alternativer til israelske varer.
  • Norge må arbeide for en internasjonal våpenembargo mot Israel og sørge for at ingen norske våpen havner i Israel.
  • Det må ikke innledes noe våpensamarbeid med Israel gjennom Nato eller JSF-prosjektet.

For klubben i SiB
Odd Arild Viste
Hovedtillitsvalgt

Vedtatt mars 2009