Trondheimskonferansen 2019: Statsministeren må ta ansvar. Israels angrep på norsk solidaritetsarbeid må opphøre!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen” Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2019. Konferansen samlet 630 tillitsvalgte fra hele landet.

Trondheimskonferansen krever at regjeringen

  • forsvarer norske statsborgere og det norske sivilsamfunnet framfor å beskytte Israels angrep på norsk solidaritets- og humanitært arbeid for palestinerne.
  • sørger for at alle som skal til Palestina, men ikke til Israel, kommer uhindret inn. Å reise til Palestina er en legitim handling som skal gjelde alle og ikke være avhengig av Israels vilkårlige innreisepolitikk og -praksis.

Trondheimskonferansen oppfordrer fagorganiserte til å

  • reise til Palestina for å vise sin solidaritet med det palestinske folket.
  • støtte den internasjonale BDS-bevegelsen.

Til tross for alvorlige og gjentatte brudd på folkeretten, nekter regjeringen å innføre sanksjoner mot Israel. Israel får gå straffefri selv om FN-resolusjoner brytes, og blokaden av Gazastripen og koloniseringen av palestinsk land fortsetter. Den nye firepartiregjeringen er tvert imot enig om å «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten». Med et slikt utsagn undergraver regjeringen respekten for folkeretten og humanitærretten, og bidrar til å opprettholde Israels apartheid- og okkupasjonspolitikk.

Norsk fagbevegelse har lange tradisjoner for sitt solidaritetsarbeid med det palestinske folket. I 2017 strammet Israel inn sin innreisepraksis ved at personer og organisasjoner som oppfordrer til BDS (boikott, desinvesteringer og sanksjoner av Israel) skal nektes innreise. Denne formen for innreisenekt isolerer Palestina ytterligere, og hindrer dialog og samarbeid med palestinerne. Innreisenekten er samtidig et angrep på ytrings- og organisasjonsfriheten. Også den norske utenriksministeren uttaler at det er ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har boikott som sitt hovedformål.

Israels koordinerte og aggressive kampanje for å kneble all motstand mot okkupasjonen og apartheidpolitikken, retter seg også mot arbeidet og omdømmet til norske solidaritets- og humanitære organisasjoner. Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Palestinakomiteen i Norge er blant organisasjoner som er utsatte for dette.

Den siste tiden har Israel begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og overgrep mot norske statsborgere. Det norske og internasjonale mannskapet på båten Kårstein som seilte under norsk flagg, ble utsatt for grov vold av israelske militære da de bordet båten i internasjonalt farvann. En norsk menneskerettighetsaktivist ble skutt to ganger av israelske soldater. Angrepene på norske borgere skjedde utenfor israelsk territorium.

I stedet for at regjeringen kommer med kraftige protester og kritikk, nøyer den seg med å be israelske myndigheter om en forklaring og lar slik Israels angrep på det sivile samfunnet passere.

Vi krever at regjeringen tar avstand fra Israels angrep på menneskerettighetsorganisasjoner og -aktivister, og kriminalisering av BDS-bevegelsen. Regjeringen må nå stille Israel til ansvar for sine grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Hvis ikke nå, når?