Trondheimskonferansen 2018: Boikott Israel, støtt BDS-kampanjen!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 26. – 28. januar 2018.
Konferansen samlet 622 tillitsvalgte fra hele landet.

Boikott Israel, støtt BDS-kampanjen!

Det den internasjonale BDS-bevegelsen har oppnådd er en seier for solidariteten. Hvis ord ikke skal være uten betydning, må LO-kongressens vedtak følges av handling.

1. LO i Norge må:

  • Snarest ta initiativ til en internasjonal boikott av Israel i tråd med LO-kongressvedtaket 2017.
  • Støtte BDS-kampanjen politisk og økonomisk.
  • Bryte forbindelsen med Israels sionistiske fagbevegelse Histadrut
  • Fremme økonomisk, kulturell og akademisk boikott også i egen organisasjon.

2. Fagbevegelsen oppfordres til å:

  • Vedta støtte til Palestinakomiteen og andre organisasjoner som blir svartelista av Israel på grunn av støtte til BDS.

3. Fagbevegelsens lokalavdelinger og forbund oppfordres til:

  • Gjøre egne lokale vedtak og støtte den internasjonale BDS-kampanjen!
  • Gjøre vedtak om at LO bryter forbindelsen med Histadrut

Begrunnelse:
LO-kongressen 2017 vedtok å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Det må følges opp.

Vi er alle kjent med situasjonen i Palestina, gjennom rapporter i media den siste tida: Trumps støtte til Jerusalem som israelsk hovedstad, og tilbaketrekning av økonomiske midler til flyktningeorganisasjonen UNRWA, til arrestasjonen av den 16-årige fredsaktivisten Ahed Tamimi, og konkrete planer om å annektere bosettingene rundt Jerusalem. Israel øker farta på koloniseringa og det internasjonale samfunnet reagerer ikke med sanksjoner for å protestere mot Israels overgrep. Derimot snakker både norske og andre myndigheter stadig om dialog og fredsforhandlinger.

Siden dialog og resolusjoner ikke greier å sette en stopper for Israels folkerettsbrudd, må vi bruke andre virkemidler. BDS (Boikott, De-investeringer, Sanksjoner) er et sterkt virkemiddel, som nytter. BDS er folkets solidaritet.

BDS er et verktøy for å legge økonomisk og politisk press på Israel for at de skal rette seg etter folkeretten. Den har sitt opphav i det palestinske sivilsamfunnet og støttes av hele den palestinske fagbevegelsen. Reaksjonen på kampanjen fra Israel og deres støttespillere viser at den er effektiv. Israel driver intens lobbyvirksomhet over hele verden for å kneble de som støtter kampanjen. Siste utspill er innreiseforbudet til Israel for 20 sentrale organisasjoner hvor av Palestinakomiteen så langt er den eneste norske. Alle som reiser til Palestina må reise via Israel eller Jordan og Israel kontrollerer alle grenser. Israels målsetting er å bryte kontakten mellom solidaritetsorganisasjonene og det palestinske samfunnet. Israel har lykkes med å gjøre Gaza til verdens største fengsel. Skal de lykkes med å gjøre det samme på Vestbredden?

BDS nytter! For ideer, tips og råd om hva som kan gjøres, se https://bdsmovement.net/ Nettsiden har et eget avsnitt om Trade Union Solidarity, og oversikt over hvilke norske organisasjoner som har tilslutta seg.

Vedtaket på LO-kongressen 2017: https://www.lo.no/kongressen-2017/Highlights/Uttalelse-Palestina/