Trondheimskonferansen 2014: Still Israel for Den Internasjonale Domstolen!

TRONDHEIMSKONFERANSEN: ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014.
Konferansen samlet 545 tillitsvalgte fra hele landet.

10 år har gått siden den historiske rådgivende dommen i den internasjonale domstolen (Internatio¬nal Court of Justice – ICJ) slo fast at Muren som er bygget okkupert område, strider mot folke¬rett¬en. 85 prosent av murens lengde går inne på okkupert område. I praksis omslynger muren en rekke av de israelske bosettingene og mange av Vestbreddens vannkilder som blir utilgjengelige for palestinerne. 9,4 prosent av Vestbredden isoleres og flere av palestinerne blir fanget og skilt fra hverandre. Et stort antall landsbyer mister tilgangen til jorda si, og palestinsk ferdsel, arbeidsliv og utvikling hindres. Israel har ensidig annektert Øst-Jerusalem og Golanhøydene og holder nå i realiteten på å annektere store deler av Vestbredden ved hjelp av Muren.

Det er på høy tid å sette apartheid-muren på dagsorden. Verden hyller i dag Mandela for hans ut¬rettelige kamp mot apartheid. Apartheid er ikke avsluttet med Mandela. Apartheid lever fortsatt  i Israel.
I 2004 vurderte ICJ også lovmessigheten av Israels bosettinger på Vestbredden og Øst-Jerusalem, og konkluderte med at disse er i strid med folkeretten. Fortsatt bygger Israel nye og utvider eksisterende bosetninger – stadig like ulovlige. Det finnes også en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som fastslår at bosettingene er ulovlige.
66 år etter at Staten Israel ble etablert hovedsakelig på land etnisk renset for sine palestinske eiere, er en majoritet av palestinerne flyktninger; de fleste statsløse.
En samla solidaritetsbevegelse i Norge må sørge for at et det reises et krav om at Israel stilles til ansvar og straffes for sine forbrytelser. Vi støtter palestinernes krav om å stille Israel for Den internasjonale domstolen. 10 år etter at muren ble erklært folkerettsstridig er det på tide at FN og medlemsstatene iverksetter tiltak for å håndheve internasjonal lov og setter en stopper for israelsk straffefrihet. Ikke minst går utfordringen til Norge som har et spesielt ansvar som arkitekt av den mislykkede Oslo-avtalen og som leder av giverlandsgruppa.
Det er et økende krav i Palestina å trekke Israel for Den internasjonale straffedomstolen ICC (The International Criminal Court) for sine krigsforbrytelser. Etter at Palestina i 2012 ble tatt opp som observatørstat i FN, har Palestina rett til å søke om medlemskap i ICC. Men etter trusler fra USA og Israel om straffeaksjoner, har Palestina avstått fra å søke om medlemskap. Den internasjonale solidaritetsbevegelsen må fordømme USA og Israels maktmisbruk og gi full støtte til Palestinas rett til å søke om medlemskap i ICC.  Israels bedriver apartheidpolitikk overfor palestinske arbeidere: De jobber på halvparten av israelsk minstelønn i koloniene, jobber under arbeidsforhold som er strengt forbudt i Israel, som forurensing og helseskadelig arbeidsmiljø, fordi israelske bedrifter flytter ut i koloniene – og israelsk LO – Histadrut – løfter ikke en finger.

Derfor oppfordrer Trondheimskonferansen norsk fagbevegelse til å bryte med Histadrut.
Vi oppfordrer til:

  • Boikott av staten Israel!
  • Riv Muren! Stans bosettingspolitikken!
  • Bryt med Histadrut!
  • Still Israel for Den internasjonale domstolen for brudd på folkeretten og internasjonale konvensjoner!
  • Støtt palestinernes rettmessige krav om å bli medlem av ICC!