Trondheimskonferansen 2012: Boikott Israel, bryt med Histadrut

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Uttalelse fra Trondheimskonferansen 2012, med 591 tillitsvalgte i fagbevegelsen fra hele landet:

Den israelske staten fortsetter sine overgrep på den palestinske befolkningen og okkupasjonen av palestinsk land. Gaza er utsatt for blokade og stadige militære angrep fra Israel. Dette til tross for FN-resolusjoner som fastslår palestinernes rett til et eget land og en egen stat. Det synes som om Israels strategi er å la tida gå og stadig og i små skritt tilegne seg mer og mer av Vestbredden og Jerusalem gjennom bygging av settlements og ved å kaste palestinske familier på gata og la jødiske ekstremister ta over boligen deres. Det vises ingen vilje til å finne en rettferdig fredsløsning på israelsk side.

Trondheimskonferansen 2012 mener at et viktig bidrag til å få den israelske staten inn i reelle forhandlinger, er en internasjonal boikott. En slik boikott må omfatte alle israelske varer og tjenester. I tillegg er det nødvendig med akademisk og kulturell boikott av israelske institusjoner.

Fagbevegelsen må også gjøre sitt. Det israelske LO, Histadrut, støtter den sionistiske politikken staten Israel praktiserer. De støttet angrepet på ”Freedom flotilla”, byggingen av Muren på Vestbredden; de aksepterer dårligere lønns- og arbeidsforhold for palestinske arbeidere og støtter utvidelsen av jødiske settlements på palestinsk jord. Derfor må norsk LO bryte eller suspendere sine offisielle forbindelser med Histadrut på LO-kongressen i 2013, og ikke gjenoppta forbindelsen før organisasjonen tar avstand fra den sionistiske og rasistiske politikken Israel fører. LO må jobbe for at Histadrut blir suspendert eller utestengt fra alle faglige internasjonale organisasjoner.

Trondheimskonferansen 2012 oppfordrer alle klubber, foreninger og forbund til å vedta støtte til faglig boikott av Histadrut fram mot LO-kongressen i 2013.

Det var en slik internasjonal og total boikott som var med å velte Apartheid-regimet i Sør-Afrika. I følge COSATU, Sørafrikansk LO, er situasjonen for palestinerne nå vel så ille som den var for den ikke-hvite befolkningen i Sør-Afrika. COSATU har brutt forbindelsen med Histadrut. LO må følge etter.