Trondheimskonferansen 2010: Boikott Israel

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 29. – 31. januar 2010. Konferansen samlet 597 tillitsvalgte fra hele landet.

Boikott staten Israel

I over 60 år har Palestinerne levd i flyktningleirer. I over 60 år har Palestinerne vært okkupert. I over 60 år har Palestinerne vært annenrangs borgere i sitt eget land. Alt mens verdenssamfunnet har vedtatt resolusjon på resolusjon om Israels brudd på menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner.

Dette kan vi ikke lenger sitte og se på. Nå må verden forstå at Israel aldri vil oppgi okkupasjonen om ikke verdenssamfunnet presser dem til det. Fagbevegelsen har lange tradisjoner på internasjonal solidaritet.

Trondheimskonferansen ber LO og forbundene i Norge gå i spissen for å få i stand en internasjonal boikott av staten Israel.