Fagforbundets landsmøte støtter BDS og oppfordrer til internasjonal boikott av israelske varer fra OTP

Fagforbundets landsmøte 16. – 20. oktober vedtok en uttalelse som oppfordrer norske myndigheter til å ta et initiativ til internasjonal boikott av israelske varer fra okkuperte områder.

Okkupasjonen av Palestina har vart i 50 år. Det er ingen tegn til at okkupasjonen vil opphøre i nær framtid. Fredsforhandlingene om en tostatsløsning har mislyktes i to tiår. Det har ikke fått konsekvenser for den israelske regjeringen. De sier de ønsker en tostatsløsning, samtidig som landet fører en bosettingspolitikk som nærmest gjør en palestinsk stat umulig.  FN-resolusjonen om full byggestans i de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden har ikke hatt effekt.

I tillegg til blokaden, har Gaza vært utsatt for syv bakkeinvasjoner på ni år. Foruten sivile tap og traumatisering av en hel befolkning, har disse ført til en permanent humanitær krise.

Fagforbundet krever at den norske regjeringen anerkjenner Palestina som egen stat innenfor 1967-grensene, som 137 FN-nasjoner allerede har gjort. En anerkjennelse vil bidra til å styrke palestinernes forhandlingsposisjon, og i tillegg føre til en reell fredsprosess. Anerkjennelse vil også ansvarliggjøre den palestinske politiske ledelsen til å finne løsning på konflikten mellom Fatah og Hamas. Anerkjennelse vil styrke Palestina sin politiske posisjon internasjonalt.

Statens pensjonsfond utland og næringslivsanbefaling
Det internasjonale samfunnet og Norge anerkjenner ikke Israels bosettinger på okkupert land som en del av Israel. Norske myndigheter må, som en konsekvens av dette, sørge for at Statens pensjonsfond utland og norsk næringsliv ikke styrker okkupasjonen. Gjennom handel med og investeringer i selskaper som bidrar til folkeretts- og menneskerettsbrudd i de okkuperte palestinske områdene, godtar det internasjonale samfunnet okkupasjonen.  Myndighetene må komme med en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem med slike selskaper. Norge bør ta et initiativ til internasjonal boikott av israelske varer fra okkuperte områder. Fagforbundet støtter boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) som fredelige pressmidler. De har ført, og fører til resultater, og utelukker ikke fortsatt dialog.

Still Israel til ansvar nå
Det internasjonale samfunnet har tatt på seg kostnadene for okkupasjonen, blokaden og gjenoppbyggingen av Gaza. Verken dialog eller FN-resolusjoner har ført til at Israel har endret sin politikk. Dette kan ikke fortsette. Regjeringen må bidra til at staten Israel stilles for Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) for brudd på folkeretten, menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner, og stilles til ansvar for sine krigsforbrytelser.

Version:1.0 StartHTML:000000236 EndHTML:000002709 StartFragment:000002648 EndFragment:000002668 StartSelection:000002648 EndSelection:000002668 SourceURL:http://boikottstafett.lo-bergen.no/wp-admin/post.php?post=530&action=edit

Foto: Kathrine Geard, Fri Fagbevegelse