Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo: – Trekk investeringene i israelske selskap

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo, gjorde 02.12.2010 følgende vedtak:

Staten Israel gjør stadige brudd på folkeretten og menneskerettighetene og har gang på gang ignorert og brutt FN-resolusjoner.

Derfor krever Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo at det norske Stortinget og Regjeringen:

  • Trekker alle sine investeringer ut av israelske selskaper
  • Går inn for full boikott av staten Israel
  • Arbeider for at andre stater og organisasjoner gjør tilsvarende
  • Stiller seg positive til granskninger vedtatt av FN og det internasjonale samfunn som har til hensikt å avdekke krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten

Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo oppfordrer alle politiske partier, organisasjoner, forbund, foreninger og klubber til å vedta liknende uttalelser