Sosiale institusjoner fagforening: Stopp Veolia

Uttalelse rettet til Oslo bystyre og Forbundsstyret i Fagforbundet.
(Vedtatt på årsmøtet 23. januar 2009 i Sosiale institusjoners fagforening, avd. 701 av fagforbundet)

Det franskeide Veolia-konsernet – som nå bygger en ny bybane på okkupert palestinsk jord i Jerusalem – har samtidig store oppdrag for norske kommuner og fylker innenfor både kollektivtrafikk og renovasjon. Den nye bybanen (Jerusalem Light Rail) vil splitte opp og isolere palestinske boligområder mens den knytter sammen ulovlige israelske bosettinger. Israels tidligere statsminister Ariel Sharon har sagt at han ser på den nye bybanen som et middel til å befeste Jerusalem som hovedstad bare for jøder.

I følge FN-resolusjon 465 fra 1980 er det ulovlig å bygge nye strukturer på okkupert territorium slik Veolia gjør i Jerusalem.

Årsmøtet i Sosiale Institusjoners Fagforening oppfordrer Oslo bystyre til å fatte vedtak om at kommunen ikke skal inngå noen form for kontrakter med konserner som utfører oppdrag for en okkupasjonsmakt på okkupert land.

Årsmøtet oppfordrer Forbundsstyret til å arbeide for at flest mulig kommunestyrer og fylkesting skal gjøre slike vedtak.