Postkom Hordaland: Boikott Israel

Boikott Israel: Israels bording av Free Gaza sin nødhjelpskonvoi i internasjonalt farvann førte til at 9 aktivister mistet livet. Staten Israel har med dette vist hvor langt de er villige til å gå for å opprettholde blokaden av Gaza der en hel befolkning lever uten tilstrekkelig tilgang på mat og medisinsk utstyr.

Postkom Hordalands årsmøte 2009 vedtok å gå inn for en boikott av Israel. Angrepet på nødhjelpskonvoien viser at behovet for dette vedtaket er forsterket.

Postkom Hordaland stiller seg bak LO sine sentrale krav om en omfattende boikott for å legge press på de Israelske myndighetene frem til de opphever blokaden.

Postkom Hordaland Krets, tillitsvalgtskonferanse, 10. juni 2010