Palestinakomiteen: Norge må deinvestere fra okkupasjonen

Uttalelse: Landsmøtet til Palestinakomiteen i Norge, 16. – 18. mars 2012, vedtok at boikott og deinvesteringer er organisasjonens høyest prioriterte oppgave

Palestinakomiteen ser med glede at det norske oljefondets investeringer i israelske selskap har gått ned med 20 prosent i 2011.

Når utenriksminister Jonas Gahr Støre påpeker at koloniene på Vestbredden hindrer mulighetene for å etablere en palestinsk stat, må regjeringen også trekke ut støtten til aktuelle israelske selskaper.

Handel og samhandel med en okkupasjonsmakt tjener til å normalisere forholdene og er en stille aksept av status quo. For å stanse koloniseringen må Norge også stoppe støtten til okkupasjonsmakten gjennom investeringer i Oljefondet og kjøp av våpen fra Israel. Skal palestinerne få en egen stat må vi se et reelt press på okkupasjonsmakten.

Boikott er et virkemiddel som kan presse israelerne til å endre sin apartheidpolitikk.