Oslo Grafiske Fagforening: Samarbeid med palestinsk fagbevegelse, bryt med Histadrut

Uttalelse fra årsmøte 9. mars 2013 i Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening (OGF)

Ogf krever at Norge jobber for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967 og med alle de funksjoner som naturlig tilfaller en suveren stat. Israel må bøye seg for internasjonale konvensjoner og vedtak fra FN. Det må fastsettes en tidsfrist og legges press på Israel for å få fortgang i saken. I tillegg til politisk press må også virkemidler som økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel tas i bruk.

LO- kongressen må gå inn for at israelsk LO (Histadrut) boikottes og suspenderes fra fagbevegelsens internasjonale organer. Histadrut støtter okkupasjonen av Palestina og forsvarer ikke palestinske arbeideres faglige og politiske rettigheter enten de jobber inne i Israel, i koloniene eller i de industrielle sonene. Histadrut støttet også krigen mot Gaza og angrepet på solidaritetskonvoiene som har prøvd å anløpe gaza.

LO må kreve at inntil en palestinsk stat innenfor grensene fra 1967 er et faktum, må palestinsk fagbevegelse få virke i de israelske koloniene og de industrielle sonene på Vestbredden.

Norge må arbeide for at alle palestinske demokratisk valgte organer anerkjennes.

Ogf vil fortsette sin støtte til det palestinske folkets frigjøringskamp, og den palestinske fagbevegelsens kamp for rettferdige forhold for palestinske arbeidere.