Oslo-Akershus Handel og Kontor: Boikott Israel

ISRAELS BOIKOTT AV GAZA: Det er viktig at HK viser at vi mener at Israels boikott av Gaza er uetisk og et klart brudd på internasjonale lover og avtaler.

Vedtak:  Avdelingsstyret i Oslo-Akershus HK tislutter seg www.boikottstafett.no og sender stafettpinnen videre til regionsstyret i HK region Øst.