Nytt europeisk fagforeningsinitiativ

Den 18. – 20. november 2016 var over 100 fagforeningsdelegater, som representerer 29 fagforeninger og tre millioner medlemmer fra hele Europa, samlet på et historisk møte i Brussel for å utfordre europeiske regjeringers forhold til Israel, samt etablere en tverr-europeisk plattform i solidaritet med det palestinske folket.

Israels åpenbare mangel på respekt for folkeretten er godt dokumentert. Kanskje mindre kjent, er samarbeidsavtalen mellom EU og Israel som gir Israel adgang til handel, samt tillater at Israel deltar i EUs programmer og prosjekter mer enn noe annet ikke-europeisk land.

The European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) har registrert at den israelske regjeringen over en seks års periode har bidratt med 535 millioner euro til EUs forskningsprogrammer samtidig som israelske bedrifter og institusjoner har fått enda flere penger tilbake, dvs til en verdi av 840 millioner euro.  Det er forventet at Israel på samme måte vil dra fordel av det nye forskningsprogrammet Horizon 2020 med mindre det blir tatt hensyn til gjentatte appeller fra den internasjonale boikottbevegelsen, BDS Movement.

Selve eksistensen av den 16 år gamle avtalen er enda mer bemerkelsesverdig ettersom artikkel 2 understreker at avtalen er basert på en “gjensidig respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper”. Dette er ikke noe man assosierer med en stat som fortsetter å okkupere ulovlig palestinsk land i strid med folkeretten, og i strid med utallige fordømmelser fra internasjonale myndigheter og organisasjoner, deriblant EU selv.

Den to dagers lange fagforeningssamlingen krevde en slutt på okkupasjonen av Palestina og opphør av den kritikkverdige avtalen som blir sett på som en legitimering av den ulovlige okkupasjonen i strid med folkeretten og FN-konvensjoner.

Det nye initiativet er tatt av ei tverreuropeisk gruppe av fagforeninger som har som mål å utvikle et nettverk for å styrke båndene mellom arbeidstakerorganisasjonene i Europa, men også for å nå ut til alle deler av den palestinske fagbevegelsen. Både PGFTU, den arabiske Workers Union, og New Union var alle aktive deltakere i diskusjonene.

Kampanjen vil rette søkelyset på og bevisstgjøre sine respektive regjeringers medvirkning i israelske menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser, og på selskaper som støtter opp under og profitterer på den ulovlige okkupasjonen.

I en bitende kritikk av EU, hevdet arrangementskomiteen at EU lar være å stille Israel til ansvar for sine alvorlige brudd på internasjonal lov, ved å unnlate å ta opp den ulovlige okkupasjonen av Palestina, diskriminering av palestinske borgere av Israel og en rekke menneskerettighetsovergrep – inkludert fornektelse av retten til palestinske flyktninger å vende tilbake til sine hjemland som ble vedtatt av FN i resolusjon 194 for snart sytti år siden.

Etableringen av dette nettverket er et stort gjennombrudd for solidaritetsarbeidet i den europeiske fagbevegelsen, som har vært konsekvent i sin oppfordring til en rettferdig løsning for det palestinske folk.

EU har tidligere ikke nølt med å bruke ulike former for sanksjoner mot Russland for sin annektering av ukrainsk territorium, og har opptrådt på samme måte overfor 40 andre stater på ulike tidspunkter i løpet av de siste årene. Sett i forhold til Israel, er dette uakseptabelt og vitner om en skammelige dobbelstandard som av mange tolkes som en stilltiende støtte til Israels fortsatte brudd på folkeretten.

Etter et massivt internasjonalt press, har EU lovfestet at produkter fra de ulovlige israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem og Golanhøydene, skal være tydelig merket. Denne måneden, nesten et helt år senere, , etter Storbritannia og Belgia, som går inn for å håndheve vedtaket.

Ikke uventet truet Netanyahu-regjeringen med å boikotte samarbeidet med EU mens The Independant rapporterte om en israelsk minister som kaller beslutningen «kamuflert antisemittisme» som er den sedvanlige måten å sensurere åpen debatt om Israels brutale okkupasjonspolitikk.

Den globale BDS-bevegelsen som har vært under økende angrep fra den israelske propagandamaskinen, har varslet en rekke store seire for menneskerettigheter i Palestina der prominente multinasjonale selskaper som Orange, CRH og G4S har valgt å trekke seg ut av prosjekter som krenker palestinske rettigheter. Et økende antall europeiske kommuner eller bystyrene i ulike land som Norge, Spania og Irland har erklært sin motstand mot den israelske okkupasjonen, mens store kirker i USA har trukket sine investeringer fra israelske banker og internasjonale selskaper som støtter okkupasjonen .

BDS Movement er i vekst og har fått fullt gjennomslag for retten til å boikotte Israel til støtte for palestinske rettigheter etter folkeretten fra EU, regjeringene i Sverige, Nederland og Irland, samt fra Amnesty International, American Civil Liberties Union og International Federation for Human Rights, samt “hundrevis av politiske partier, fagforeninger og sosiale bevegelser over hele verden”.En annen stor seier kom i mars i år da FNs menneskerettighetsråd stemte for å opprette en database over israelske og internasjonale selskaper som er delaktige i og profittere på Israels okkupasjon – en utvikling som vil avsløre enda flere næringsinteresser som er medskyldige i Israel mange og kontinuerlige brudd på internasjonal lov.

Mobiliseringen som det europeiske fagforeningsinitiativet vil sørge for å øve enda mer press på europeiske fagforeninger slik at de oppfyller sin moralske og juridiske plikt til for å få slutt på den israelske okkupasjonen og fornektelsen av palestinske rettigheter.

På konferansen i Brussel ble flere fagforeninger oppfordret om å engasjere seg – hvis din forening er interessert i å knytte til kampanjen kan du kontakte arrangørene her.Følgende fagforeninger er allerede tilknyttet nettverket:

The Irish Congress of Trade Unions (ICTU), Fagforbundet (Norway), Union Syndicale Solidaires (France), La Centrale Générale-FGTB (Belgium), ACV/CSC Brussels (Belgium), +UNISON (UK), The Norwegian Trade Union Federation LO in Trondheim, (Norway) Unison N. Ireland Region (Ireland), Derry Trades Union Council (Ireland), Belfast&District Trades Union Council (Ireland), Workmates – trade union section of Norwegian Palestine Committee (Norway), Trade Union Friends of Palestine (Ireland), Communications Workers Union (Ireland), Confederacion Intersindical Galega (Spain), Mandate Trade Union (Ireland), ELA – Basque Workers Solidarity (Euskadi), IRW-CGSP (Belgium), LBC-NVK (Belgium), Palestinawerkgroep-FNV (The Netherlands), CNE (Belgium), IAC (Spain), Civil Public and Services Union – CPSU (Ireland), Intersindical Valenciana (Spain), Irish National Teachers’ Organisation – Branches: Derry City, Newry, Dungannon, Armagh, Belfast West (Ireland), The Palestine Committee of Norway, Union section (Union of railway workers), IMPACT (Ireland), CGT France – 66, The Northern Ireland Public Service Alliance (NIPSA). 

Dette er en delvis oversettelse av artikkel på nettsiden til ECCP, skrevet av Eddie Whyte, Fagforbundet.