NTL – Univerisitetet i Bergen

Legg press på Israel!

Vedtatt på medlemsmøte 28.4.09

NTL-UiB ser med dyp bekymring på situasjonen i Palestina etter 40 års okkupasjon, og spesielt nå etter det israelske angrepet mot Gaza. Også situasjonen på Vestbredden er ille. Byggingen av den ulovlige muren og de 5-600 militære sjekkpunktene lammer det meste av økonomisk aktivitet.

I Gaza er situasjonen desperat etter at området har vært nær hermetisk lukket gjennom snart to år, for så å bli rammet av en brutal krig. Ingen palestinsk aksjon kan rettferdiggjøre at verdens 5. største militærmakt knuser hele bydeler, bruker hvitt fosfor og bomber sivile mål som skoler, universitet, moskeer, sykebiler, klinikker og sivile bolighus.
Mer enn 1300 palestinere er døde som en følge av krigen; ifølge palestinske menneskerettsorganisasjoner var nær halvparten kvinner og barn, og det store flertallet er sivile.

Norsk fagbevegelsen må samle seg om å si stopp til overgrepene og gå foran i å fremme konkrete krav overfor Israel. Boikott-tiltak og sanksjoner må nå settes på dagsorden, det vil være en ikkevoldelig måte å presse et voldelig regime til å respektere internasjonal lov og menneskeretter. 40 år med vennlige henstillinger til Israel har ikke gitt resultater. Vi må nå presse Israel til å avslutte okkupasjon, blokkade av Gaza, murbygging og bosetningsekspansjon.

NTL-UiB krever at

  • Pensjonsfondet må trekke alle sine investeringer ut av israelske bedrifter og statsobligasjoner.
  • Forbrukere og bedrifter må oppfordres til å finne alternativer til israelske varer.
  • Norge må arbeide for en internasjonal våpenembargo mot Israel og sørge for at ingen norske våpen havner i Israel. Det må ikke innledes noe våpensamarbeid med Israel gjennom Nato eller JSF-prosjektet.
  • Det må gjennomføres akademisk og kulturell boikott av institusjoner og enkeltpersoner som representerer staten Israel.

NTL-UiB oppfordrer andre LO-forbund til å stille seg bak disse kravene. Vi oppforder alle LOs medlemmer til å kjøpe alternativer til de israelske produktene som finnes i norsk daglighandel. Vi oppfordrer videre  LO-kongressen til å vedta klare og tydelige krav om boikott-aksjoner og sanksjoner mot Israel