LO i Trondheim: Send ambassadøren hjem – Oljefondet ut av Israel

Israels bording av båter med nødhjelp i internasjonalt farvann er i strid med folkeretten og internasjonal lov. At Israel er villige til å skyte frivillige for å sikre fortsatt blokade av Gaza viser at Israel er en terrorstat.

Dersom verdenssamfunnet nå på nytt lar Israel slippe unna med kritikk så er det en legitimering av at Israel kan tillate seg hva som helst.

Representantskapet i LO i Trondheim forlanger at den norske regjering vedtar reelle tiltak, tiden er inne for å gå fra ord til handling.

De tiltakene vi forlanger er følgende:

Send den israelske ambassadøren hjem
Oljefondet ut av Israel
Full boikott av Israel, både kulturelt – akademisk og økonomisk
Arbeide for internasjonal våpenboikott av Israel

Vedtak Representantskapet i LO i Trondheim 01.06.10