Årmøte 2008: Boikott Israel

Enstemmig vedtatt på årsmøtet 17. april 2008

LO i Bergen og Omland viser til sitt vedtak fra årsmøtet i 2007, og følger med stor bekymring den grusomme israelske beleiringen av befolkningen i Gaza.

LO i Bergen og Omland bekymrer seg overfor verdenssamfunnets manglende evne og vilje til å gjøre noe effektivt for å bidra til å finne en rettferdig løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne.

I tråd med appellen fra 171 palestinske organisasjoner fra 2005, vil LO i Bergen og omland arbeide for å sette i verk en effektiv boikott i Norge overfor den israelske okkupasjonsmakten.

Vi vil derfor oppfordre fagforeningene i LO i Bergen og Omland til å jobbe overfor sine klubber og medlemmer, og oppfordre til å ta opp med sin bedrift, at eventuelle investeringer i Israel trekkes ut. Videre å ta opp med bedrifter som selger israelske produkter, at det søkes erstatning for disse, og med det iverksette boikott.

Videre vil LO i Bergen og omland oppfordre fagforeningene til å sette seg inn i okkupasjonen av Palestina. LO i Bergen og omland vil bidra med å distribuere informasjon fra Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteens arbeid, vedrørende konflikten.

LO i Bergen og omland krever også av norske myndigheter, at eventuelle investeringer fra pensjonsfondet, trekkes ut i sin helhet fra Israel.