LO i Bergen og omland har sluttet seg til kampanjen “Apartheidfrie soner”

Årsmøtet til LO i Bergen og omland den 6. april 2017 hadde tre oppfordringer til norske fagforeninger:

LO i Bergen og omland har selv vedtatt å erklære seg som apartheidfri sone, og utfordrer Vestnorsk Transportarbeiderforening og LO Hordaland om å gjøre det samme i tillegg til å slutte seg til det europeiske fagforeningsinitiativet og fagforeningsstafetten.