LO i Bergen og omland: 50 år med okkupasjon og apartheid er nok! Fritt Palestina!

LO i Bergen logoUttalelsen ble vedtatt på årsmøtet i LO i Bergen og Omland 6. april 2017.

I 2017 markerer vi 50 år med, militær okkupasjon av Palestina og 10 år med blokade av Gazastripen. Så langt har 2017 ikke vært lovende for den palestinske sivilbefolkningen.

Israel har innført en lov som gjør det mulig å nekte utlendinger som offentlig støtter den fredelige BDS-bevegelsen innreise i Israel og Palestina. Denne loven kan i praksis ramme tillitsvalgte og ansatte i flere LO-forbund.

USA og Israel har truet FN med økonomiske sanksjoner og oppnådd at undergeneralsekretær Rima Khalaf i mars sa opp stillingen sin, fremfor å trekke FN-rapporten “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”. I dagens politiske klima søker de som respekterer Folkeretten minst å kneble dem som med fredelige midler dokumenterer og påpeker slike brudd. LO i Bergen og Omland aksepterer ikke at dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd knebles eller sensureres, det er en plikt å dokumentere forbrytelser mot menneskeheten.

Forskningsstiftelsen og vaktbikkjen Danwatch publiserte i januar 2017 at de største europeiske pensjonsfondene har 7.5 milliarder euro investert i selskaper som bidrar til ulovlige, israelske bosettinger på palestinske Vestbredden. Av disse, kommer 70 % fra Statens Pensjonsfond Utland, i strid med FNs retningslinjer for investeringer og menneskerettigheter. De norske investeringene det er snakk om utgjør i overkant av 47 milliarder kroner, altså 40 % større enn den norske stats samlede bistandsbudsjett. LO i Bergen og Omland fordømmer denne praksisen.

I mellomtiden lider den palestinske sivilbefolkningen under intern splittelse, kollektiv avstraffelse fra Israel, mat-usikkerhet, daglig vold fra israelske soldater, mangel på boliger, mangel på helse, mangel på bevegelsesfrihet, uten reint vann, kroniske krigsskader og med en arbeidsledighet som er svimlende høy.

3 krav til regjeringen:

  1. Regjeringen må fordømme Israel og USAs opptreden i FN. Norge kan ikke støtte at det utøves trusler og økonomiske sanksjoner for å kneble parter som utøver sin plikt ved å påpeke og dokumentere grove, systematiske brudd på Folkeretten.
  2. Regjeringen trekker ut samtlige av Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i ulovlige bosettinger på Vestbredden. Videre krever vi svar på hvordan den norske stat, i strid med eget etiske regelverk for investeringer har 47,5 milliarder kroner investert i ulovlige, israelske bosettinger på Vestbredden. 47,5 milliarder kroner er om lag 40 % mer enn hele det samlede norske bistandsbudsjettet.
  3. Den norske stat må anerkjenne Palestina som en suveren stat i FN og kreve at grensene fra 1967 respekteres. Verken systematiske menneskerettighetsbrudd eller kollektive avstraffelser mot en hel sivilbefolkning kan eller må tolereres av demokratiske stater.

3 oppfordringer til fagforeninger i hele Norge:

  1. Tilslutt din organisasjon til Palestinakomiteens initiativ, Apartheidfrie soner
  2. Tilslutt din organisasjon til det europeiske fagforeningsinitiativet, European Trade Union Initiative for Justice in Palestine
  3. Tilslutt din organisasjon til Fagforeningsstafetten: Boikott Israel