Landskonferansen for rørleggere med uttalelse om Palestina og boikott

Landskonferansen for rørleggere, samlet 20.-22.mai 2016, vil støtte palestineres rett til selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon og påtvunget eksil. Fellesforbundet, LO og norske styresmakter må bidra til et internasjonalt press for avslutning av okkupasjonen.

Stormaktene har ikke vært villige til å legge det nødvendige press på Israel for at de skal oppgi okkupasjonen og bidra til opprettelsen av en palestinsk stat med grunnlag i folkeretten. Israel fortsetter å konfiskere land på Vestbredden. Store utbyggingsplaner betyr tusenvis av nye israelske bosettinger på palestinsk jord. Apartheidmuren, som deler Vestbredden inn i en ugjenkjennelig mosaikk, utvides stadig. Det er ingen utsikter til etablering av en palestinsk stat som kan være del av en tostatsløsning, den mest realistiske løsningen for varig fred. Det er ingen tegn til at Israel vil endre sin okkupasjonspolitikk.

Gaza-stripen har vært utsatt for brutale og ødeleggende kriger i tre omganger de siste seks årene. Disse krigene, sammen med en knallhard, kveldende blokade, har satt palestinerne på Gazastripen i en stadig mer fortvilt situasjon. Drømmer og håp er erstattet av bitterhet.

Den humanitære situasjonen både på Vestbredden og i Gaza blir stadig mer alarmerende. Okkupasjonen og blokaden er de grunnleggende problemene som ligger under dette. Uten å løfte blokaden og avslutte okkupasjonen løser man ingenting.

Landskonferansen for rørleggere krever derfor at den norske regjering må anerkjenne Palestina som stat og bidra til reelt press på Israel for at de avslutter den folkerettsstridige blokaden og okkupasjonen. Videre må det utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv om å unngå økonomiske forbindelser til okkupasjonen av Palestina, det vil si økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene.

Fellesforbundet avdeling 750 Rørleggersvennenes Forening