Hordaland Arbeiderparti: Boikott Israel sålenge blokade mot Gaza

Situasjonen i Midt-Østen: Siden angrepet på Gaza for ett år siden, opprettholder Israel en omfattende blokade av Gaza. Det er umulig å få inn nødvendige materialer og utstyr for å bygge opp, sykehus, skoler, vannforsyning og bolighus som fortsatt ligger i ruiner. Blokaden hindrer også nødvendige forsyninger av mat og medisiner. Blokaden er den viktigste grunnen til at minst tre fjerdedeler av de 1,5 millioner mennesker som bor i Gaza lever under FNs fattigdomsgrense – 2 amerikanske dollar om dagen. 56 % av befolkningen er barn og unge under 18 år.

30 milliarder kroner fra omverdenen er stilt til disposisjon til gjenoppbyggingen i Gaza. Norge var blant de første giverlandene som overførte bidrag for 2010. Til tross for dette er så godt som ingenting gjenoppbygget. Årsaken er at Israel stopper alle byggematerialer ved grensen. Som leder av giverlandsgruppen og som stor giver legger Norge stor vekt på at det foreligger streng kontroll med bruk av pengene. En forutsetning for en livskraftig palestinsk økonomi er at Israel lemper på dagens restriksjoner på bevegelsesfrihet og fri flyt av varer og tjenester. Israel sitter med nøkkelen til en bærekraftig og uavhengig palestinsk økonomi.

16 internasjonale nødhjelpsorganisasjoner krevde før jul at verdenssamfunnet må legge økt press på Israel for å få opphevet blokaden, slik at innbyggerne i Gaza slipper å bli kollektivt avstraffet i årevis. Til tross for at Israels blokade er i strid med folkeretten og humanitært er helt uakseptabel, fortsetter den uten tegn til oppmykning. Rapporten fra nødhjelps-organisasjonene forteller at til tross for at krigen har ført til økt behov for medisinsk hjelp utenfor Gaza, så har israelske myndigheter ofte nektet alvorlig syke pasienter å få behandling på Vestbredden, i Øst-Jerusalem, i Israel eller Jordan.

Gjennom sine bevilgninger til gjenoppbygging og mange resolusjoner har det internasjonale samfunn forsøkt å påvirke Israel til å heve blokaden. Så langt har man ikke maktet å hjelpe innbyggerne i Gaza i året som er gått. Situasjonen i Gaza er en humanitær katastrofe. En unødvendig humanitær katastrofe. Hjelpen står ved grensen, men Israels blokade hindrer hjelpen å nå fram. Vi kan ikke forholde oss passive til en situasjon hvor uskyldige barn, unge og sivile blir utsatt for kollektive straffetiltak.

Israelske myndigheter har nå godkjent de egyptiske planene om en mur mellom Egypt og Gaza som skal stenge tunnelvirksomheten. Det er gjennom disse tunnelene at mye av maten og medisinene blir smuglet inn til Gaza.
Hordaland Arbeiderparti mener den planlagte muren er nok et skritt i å gi Israel et sterkere grep om Gaza og isolere befolkningen ytterligere. Murer skaper aldri fred, og vi mener derfor at Norge må legge press på Egypt og Israel for å stanse den planlagte byggingen av muren

Hordaland Arbeiderparti vil:

  • At Norge må aktivt søke konfliktløsning omkring den spente situasjonen mellom Palestina og Israel. Norge må aktivt bruke sitt internasjonale nettverk og diplomatiske kanaler ovenfor FN, EU og Nato for å søke dialog og løsning. Man må legge press på Israel for å oppheve blokade som i seg selv genererer mer konflikt og hat.
  • At så lenge Israel blokkerer for humanitær hjelp og hjelp til gjenoppbyggingen i Gaza, bør Norge – sammen med andre land – gå til økonomisk boikott av Israel.
  • At norske myndigheter må legge press på Israel og Egypt med krav om at den planlagte muren mellom Egypt og Gaza ikke realiseres.

Vedtatt på fylkesårsmøtet 14.3.2010