Oslo Grafiske Fagforening: – Stopp Israels overgrep

Oslo Grafiske Fagforening vil på det sterkeste fordømme Israels gjentatte folkerettstridige overgrep og okkupasjon av Palestinsk land.
Det internasjonale presset på partene må økes for å skape en tostatsløsning og en varig fred.
Israel må respektere FN- resolusjonene og trekke seg ut av alle okkuperte områder Samtidig er en varig fred avhengig av at verdenssamfunnet aksepterer Hamas som Gaza- stripens demokratisk valgte regjering.
OGF støtter boikott av israelske varer og tjenester, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Forslagsstiller styret.
Følgende hadde ordet: Terje Fjellum som begrunnet styrets forslag.
Enstemmig vedtatt på årsmøtet 2009