Fagforbundet Ungdom: Stopp okkupasjonen! Fritt Palestina!

Oslo, 23. oktober 2015

Uttalelse fra landskonferansen for Fagforbundet Ungdom

Stopp okkupasjonen! Fritt Palestina!
Våre palestinske venner kjemper for retten til frihet, retten til å leve et normalt liv og de kjemper mot okkupasjonen av Palestina. Vi må kjempe sammen med dem. Fagforbundet Ungdom mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle. Kjernen i konflikten er staten Israels ulovlige okkupasjon av Palestina som påfører den palestinske befolkningen store lidelser.

I nabolandene lever ca tre millioner palestinere fremdeles som flyktninger. Palestinere behandles som annenrangs borgere både i Israel og i Palestina. De fratas land, eiendom og naturressurser og blir utsatt for trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, vilkårlig fengsling og mangel på rettferdig rettsgang. Vi krever at staten Israel avslutter sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respekterer FN-resolusjonene om palestinernes rettigheter. Flyktningproblemet må løses i tråd med FNs resolusjon 194.

Israels vedvarende blokade av Gaza, har medført store lidelser for befolkningen og økonomisk utvikling er umulig. Vi krever at blokaden av Gaza oppheves. Israels okkupasjon av Vestbredden og Gaza har vart nå i 48 år. Situasjonen har bare blitt verre, på tross av såkalte fredssamtaler og Oslo prosesser. Israel innfører stadig nye regler, straffer, splitter familier og okkuperer stadig større landområder.

Norge og det internasjonale samfunnet, inkludert FNs sikkerhetsråd, må gjøre de nødvendige tiltakene for å få israelske myndigheter til å forholde seg til internasjonal lov. Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og passivt se på det som skjer.

Etter at Palestina fikk innvilget observatørstatus i FNs generalforsamling har byggingen av nye ulovlige bosettinger på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, økt. Vold fra bosettere mot palestinere har eskalert. Vi krever at disse angrepene blir etterforsket og straffet. Vi krever også at snikannekteringen av Vestbredden opphører, og at Israel umiddelbart starter en tilbaketrekning av de ulovlige bosettingene i henhold til Genève konvensjonen som forbyr forflytning av sivilbefolkningen til okkuperte områder.

Fagforbundet Ungdom krever:

  • At Norge og verden må gripe inn og hjelpe Palestinerne.
  • At vår egen regjering og storting krever at Israel opphever okkupasjonen, trekker seg ut av okkuperte områder og følger internasjonal lovgivning.