Fagforbundet oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel

Uttalelse fra landsstyret i Fagforbundet 5. april 2017.

Palestinere har levd 50 år under okkupasjon, 15 år med den folkerettsstridige muren og 10 år med blokade av Gaza. I tida fra 2008/2009 til 2014 har Gaza vært utsatt for tre kriger som befolkningen fremdeles lider sterkt under. Israels regjering fører en særdeles aggressiv og folkerettsstridig bosetterpolitikk som har ført til at palestinere mister mer og mer land i et stadig raskere tempo. Det er nå over 700 000 bosettere på Vestbredden. For noen dager siden vedtok den israelske regjeringen å åpne for totusen nye boliger og å opprette en helt ny bosetting.

I disse tiårene har Israel vist at de som okkupasjonsmakt er immune overfor internasjonal kritikk, uansett om kritikken framsettes i form av FN-resolusjoner eller i samtaler med våre egne utenriksministre. Vi er kommet til et punkt hvor det er nødvendig å si at nok er nok, og Fagforbundet mener at smertegrensen for hvor mye palestinere skal tåle av ord uten handling er langt overskredet.

Fagforbundet støtter BDS-bevegelsen (boikott, de-investeringer og sanksjoner) som et ikke-voldelig, legitimt politisk virkemiddel, som en ytringsfrihet og som en solidaritetshandling med palestinere. Vi oppfordrer til internasjonal handelsboikott av Israel samtidig som vi vil fortsette å jobbe for at Norge som stat og vårt næringsliv ikke skal tjene på den israelske okkupasjonen. DanWatchs rapport viser at Statens pensjonsfond utland har 5, 2 milliarder euro investert i selskaper med virksomhet i og rundt ulovlige bosettinger. Ikke noe annet europeisk fond er i nærheten av slike investeringer. Norske myndigheter må sikre at Statens pensjonsfond og norske selskaper ikke styrker okkupasjonen gjennom handel med, og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område. Import av israelske varer fra bosettingene og industrisonene må forbys, og norske myndigheter må ta initiativ til et internasjonalt forbud mot slike varer.

Den israelske nasjonalforsamlingen har innført lovgivning som rammer BDS-bevegelsen. I mars 2017 ble loven som forbyr innreise og oppholdstillatelse for utlendinger som oppmuntrer til, eller jobber for organisasjoner som oppfordrer til boikott av Israel eller de folkerettsstridige bosettingene, innført.

Fagforbundet mener at Norge må ta avstand fra loven. Spesielt urovekkende er det at menneskerettighetsorganisasjoner nektes innreise til Israel slik at vitnesbyrd om situasjonen på okkuperte palestinske områder ikke blir dokumentert.

136 av 193 FN-stater har anerkjent Palestina. Manglende anerkjennelse av Palestina svekker Norges troverdighet i vår tro på to-statsløsning. Fagforbundet oppfordrer norske myndigheter til å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967, og arbeide for at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap.