Fagforbundet: Oljefondet ut av israelske selskap!

Oljefondet må trekke investeringene ut av israelske selskap

Vedtatt av landsstyret i Fagforbundet 18. mars 2010

Israel har kunngjort at 1600 nye boliger skal bygges i Øst-Jerusalem. På nytt opplever palestinerne og verdenssamfunnet at Israel ikke mener alvor når de har snakket om å fryse byggingen av nye bosettinger på okkupert jord. Fagforbundet krever at Israel umiddelbart stanser utkastelse av palestinske familier fra sine hjem i Øst-Jerusalem.

Til tross for at et internasjonalt samfunn fordømmer utbyggingen som folkerettsstridig, fortsetter Israel ufortrødent videre. Statsminister Netanyahu fastslår at “byggevirksomheten vil fortsette slik den har pågått de siste 42 år”. Det er med andre ord få tegn til at Israel har et reelt ønske om fred. Utbyggingen av bosettingene gjør det umulig å opprette en palestinsk stat.

Provokasjonene som palestinerne nå opplever, er en provokasjon for oss alle. Palestinernes situasjon er utålelig, og faren for at en tredje intifada bryter ut er nå stor. Det er uhyre viktig at utbyggingen av bosettinger stoppes. Men det er mer enn det som skal til, før det kan bli fred i Midtøsten:

  • Israels okkupasjon må opphøre
  • Gjenoppbygging av Gaza må betales
  • Palestinske fanger må løslates
  • Krigsforbrytere må stilles for retten

Midtøsten-meklerne fra FN, USA, EU og Russland møtes 19. mars. Dette møtet må ikke resultere kun i nye protester mot Israels ulovlige handlinger og oppfordringer til å holde seg til folkeretten, men i konsekvenser og konkrete pressmidler som gjør at Israel må endre politikk. Fagforbundet krever at blokaden av Gaza må oppheves nå.

Norge må selv være sitt ansvar bevisst. Det er en skam at vi på den ene siden fordømmer Israels menneskerettighetsbrudd, og på den andre siden beriker oss ved å investere statsobligasjoner i samme land!

Oljefondets rekordhøye avkastning i 2009 stammer fra blant annet investeringer i bedrifter som direkte eller indirekte deltar i ulovlig bygging av bosetting og infrastruktur på Vestbredden. Det har vært en kraftig økning i investeringene i israelske bedrifter, fra 4 i 2007 til hele 60 bedrifter i 2009. Investeringene utgjør nå 5,6 milliarder.

Fagforbundet krever at Staten pensjonfond utland trekker investeringene ut av israelske selskaper.