EL&IT Forbundet, Agder: LO må engasjere seg for boikott av Israel

Styret i EL&IT Forbundet diskuterte Israels maktbruk mot flåten av hjelpesendinger som var på vei mot Gasa i slutten av mai og vil komme med følgende uttalelse:
EL&IT Forbundet i Agder tar sterk avstand fra Israels maktbruk mot flåten av hjelpesendinger og drap av mennesker på veg til Gaza.
Israel har ingen rett til å borde skip i internasjonalt farvann. Det som nå skjer er svært alvorlig og kan ikke forsvares.
Israel må umiddelbart avstå fra videre maktbruk og la skipene få fortsette fram til Gaza.
Det som nå har skjedd er et overgrep mot de som er skadet og drept og sivilbefolkningen på Gaza. Nå må det internasjonale samfunnet reagere og sørge for at de skyldige stilles til ansvar. Vi kan ikke akseptere en holdning som USA inntar ved å bagatellisere nok et overgrep mot mennesker i nød fra staten Israel.
EL&IT Forbundets landmøte har vedtatt en boikott av staten Israel, flertallet i det norske folk ønsker en boikott.
EL&IT Forbundet krever at LO tar et aktivt engasjement for boikott av Israel

EL&IT Forbundet, Agder organiserer ansatte innen installasjon, energiverk og IKT virksomheter i privat og offentlig sektor på Agder.