El og It-forbundet: Stopp Israels voldspolitikk

Uttalelse fra landsmøtet 13.11.2006:

Stopp Israels voldspolitikk
Okkupasjonen av palestinske områder er gjentatte ganger fordømt av det internasjonale samfunnet. Likevel fortsetter Israel den ulovlige anneksjonen ved å bygge en mur gjennom Vestbredden og ved å opprette israelske bosettinger på palestinske områder. Vestbredden deles inn i små, isolerte landområder. Israel undergraver på den måten mulighetene for en palestinsk stat, og fratar palestinerne deres mest grunnleggende rettigheter. Angrepet på Gaza og Libanon i sommer har skapt en humanitær krise i området.
Vestlige regjeringers boikott av palestinernes demokratisk valgte regjering forsterker den humanitære krisen, støtter opp under Israels fortsatte okkupasjonspolitikk, og fratar palestinere troen på demokrati.
Norge anerkjenner Israel som stat, men skal vi få en utvikling i retning av fred og rettferdighet må Israel legge om sin politikk.
Folk i Palestina har behov for globalisert solidaritet.

EL & IT Forbundet krever:

  • Israel må avslutte sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respektere FNresolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter
  • Skammens mur må rives
  • Norge må gjenoppta politisk kontakt med den valgte palestinske regjering og gjenoppta direkte økonomisk bistand.

EL & IT Forbundet vil jobbe for en boikott av Israel ved at:

  • Forbrukere ikke kjøper israelske varer
  • Forretninger ikke fører og importører/grossister ikke leverer israelske varer.
  • Forbrukere gjør forretninger oppmerksomme på at de ikke ønsker å se israelske varer.
  • Norge stanser import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel.
  • Norge betinger ved eksport av militære midler til andre parter av videreeksport til Israel ikke skal finne sted.
  • Norge fremmer forslag i FN om internasjonale sanksjoner mot Israel.