Fagforbundet TeoLOgene stiller seg bak BDS-kampanjen

På årsmøtet 17. – 18. januar til Fagforbundet TeoLOgene ble det vedtatt at forbundet stiller seg bak den internasjonale kampanjen BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). TeoLOgene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig, kommunal eller privat virksomhet. De aller fleste medlemmene jobber i Den norske kirken.

Årsmøtet uttalte dette om fagforbundets Palestinaengasjement:

TeoLOgene er gjennom Fagforbundet engasjert i arbeidet for en rettferdig fred i Israel og Palestina. I tillegg er TeoLOgene med sine kontakter i de palestinske kirkene, også direkte knyttet opp til den ikkevoldelige motstandskampen i Palestina.

De palestinske kirkene utfordrer i dag entydig Vesten, ikke minst kirkesamfunnene, til å øke presset mot Israel. De viser bl.a. i Kairosdokumentet til boikott som det fremste av pressmidlene.

Vi erkjenner at det er nødvendig å koble kulturell og akademisk boikott til økonomiske aksjonsformer for å kunne tvinge Israel til reelle samtaler og forhandlinger, og vi stiller oss bak den internasjonale BDSkampanjen, som i dag utfordrer all den støtte Israel i dag får fra regjeringer, industriselskaper og andre institusjoner verden over.

Vi mener en bærekraftig løsning må ta utgangspunkt i at Israels okkupasjon siden 1967 opphører, og at de palestinske flyktningene fra 1948 sikres grunnleggende rettigheter etter internasjonal lov. En løsning må bygge på alle menneskers likeverd, uavhengig av forhold som religion, etnisitet og kjønn.