Årsmøte El&It Forbundet Nordland: Boikott Israel

El&It Forbundet distrikt Nordland har i sitt årsmøte 2013 diskutert Palestina-spørsmålet.
Årsmøtet uttaler følgende:

Palestinakonflikten: Ansvaret for konflikten ligger på okkupasjonsmakten, og løsningen på konflikten er at okkupasjonen må opphøre. Israel må opptre som et demokrati og FNs vedtak og internasjonale lover må følges. Alle brudd på menneskerettighetene må ta slutt. Ingen fengslinger uten rettferdig dom.
Vestbredden og Gaza-stripen må tilbakeføres til palestinerne, og Israelsk militære trekkes ut av områdene. Palestinere skal kunne bevege seg fritt i sitt eget land. Alle overgrep og ulovlige arrestasjoner må opphøre.
Palestina skal ha hånd om ressursene i eget land, og ha styringen på økonomisk og kulturell utvikling, infrastruktur og utdanning.
Øst-Jerusalem tilhører Palestina. Her må den ulovlige bosettingen opphøre umiddelbart. Palestinere i Øst-Jerusalem har rettigheter som alle andre, til å beholde hus som de eier, ta del i offentlige tjenester og få anledning til utvikling av samfunnet de bor i. Alle tiltak og beslutninger som rammer kun palestinere ut fra etnisitet, må ta slutt. Dersom Israel får gjennomføre planene som fullfører koloniseringen av Øst-Jerusalem og omkringliggende områder, svinner håpet om en to-stats-løsning og varig fred i området.
EL&IT-forbundet distrikt Nordland vil jobbe for boikott av israelske varer, samt vaktselskaper, entreprenører og andre multinasjonale selskap som bidrar til at okkupasjonen kan opprettholdes.
EL&IT-forbundet distrikt Nordland vil oppfordre forbundene og LO om at alt samarbeid med Histadrut i Israel tas opp til grundig behandling, med tanke på å bryte samarbeidet, med mindre Histadrut er villig til å jobbe aktivt for bedre arbeidsvilkår på tvers av etnisitet og nasjonalitet og tar stilling til den ulovlige okkupasjonen av Palestina.