LO i Asker og Bærum: NORGE MÅ GÅ I SPISSEN – STANS ISRAELS ETNISKE RENSING

Israels vel 60- årige okkupasjon av de palestinske områdene er fordømt av det internasjonale samfunn, men svært få ser ut til å ta FN-resolusjoner rettet mot Israel alvorlig.
Israels stadige ekspansjon og kolonalisering av Vestbredden, deres strupetak på Gaza og utdriving av Øst Jerusalem må føre til rettferdig motstand mpt okkupasjon og undertrykking. Israels intensiverte kamp for mer land uten palestinere bør møtes med opptrapping også fra fagbevegelsen.

Den norske regjeringen må med alle midler, legge press på Israel. Linjen med å søke såkalt tillitt hos begge parter for å kunne bidra i ”fredsprossessen” har slått feil i tiår. Et utalls såkalte ”fredsprossesser” har kun forverret situasjonen for det palestinske folk. Vi må kreve at den norske regjeringen viser en klarere holdning til støtte for et okkupert folk i stedet for den stadige godvillige forståelsen for en lovbrytende okkupantstat.

  • Norge bør gå i spissen for tiltak som kan stanse Israels systematiske fordriving
  • Stans alle økonomisk forbindelser med Israel – trekk ut oljefondet
  • LO i Asker og Bæørum oppfordrer alle til ikke å kjøpe Israelse varer
  • Ingen Israelske soldater på norsk jord

Vedtatt 10. mars