Heismontørenes Fagforening: Norge må foreslå Israel-sanksjoner i FN

Vedtatt på årsmøte 04.04.2011: Årsmøtet i Heismontørenes Fagforening mener at både palestinere og israelere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israels regjering må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle i dag. Norge må bidra til å presse FN til å følge opp de resolusjoner som organisasjonen har vedtatt om Palestina.

Midt inne på palestinsk land bygger den israelske stat ulovlige bosettinger. Som følge av at den israelske staten også subsidierer boligene på de okkuperte områdene velger mange å flytte dit. Det er en villet politikk fra Israel som ønsker å fordrive palestinerne skritt for skritt og dette dokumenterer fravær av fredsvilje fra israelsk side.

Skammens mur er bygget for å hindre angrep fra de okkuperte områdene. Muren hindrer palestinerne i å ferdes fritt mellom hjem, skole, arbeidsplass, Vestbredden og Israel. Den går også langt inne på det som i følge internasjonal rett er palestinsk land, og hindrer mange i å drive sin ordinære virksomhet i for eksempel jordbruket. Der israelerne kan ferdes fritt i de okkuperte områdene på fine motorveier og uten noen form for kontroll, er palestinerne henvist til dårligere veier samt utallige sjekkpunkter der de daglig blir undertrykt av israelske soldater.

Under de siste krigene har Israel valgt å gjøre mest mulig skade i de okkuperte områdene. Ut fra maktbruken kan det se ut som Israel ønsker å straffe sivilbefolkningen. Israel har anstrengt seg for å ramme kraftforsyningen, elektriske installasjoner og annen livsnødvendig infrastruktur. En utbombet infrastruktur fører kun til at sivilbefolkningen rammes. Samtidig som sivilbefolkningen lider i lang tid etter at krigshandlingene opphører, eksempelvis når strømforsyningen bombes i stykker, er også kostnadene med å reparere viktig infrastruktur svært høye.
Årsmøtet i HMF krever:

  1. Israel må avslutte sin ulovlige okkupasjon av Palestina og respektere FN resolusjonene som omfatter palestinernes rettigheter.
  2. Det må etableres en to-stats løsning med bakgrunn i grensene fra 4. juni 1967.
  3. Skammens mur må rives
  4. De ulovlige bosetningene må opphøre og overlates til palestinerne.
  5. Norge må anerkjenne en Palestinsk stat innenfor 1967-grensene (før seksdagerskrigen)
  6. LO må bryte med Histadrut

Heismontørenes Fagforening vil arbeide for en boikott av Israel ved at:

  1. Forbrukerne ikke kjøper israelske varer
  2. Norge stanser import og eksport av våpen og andre militære midler til og fra Israel. Slik eksport og import skal ei heller skje fra et tredje land
  3. Full stopp i norsk forskningssamarbeid med Israel
  4. Norge fremmer forslag i FN om internasjonal sanksjoner mot Israel

(Dermed er utfordringen fra Statsbanenes Verkstedarbeiderforening innfridd!)